Heeft u alles rondom transfer pricing goed geregeld?

Doet u zaken met (buitenlandse) groepsonderdelen binnen uw onderneming? Dan is transfer pricing verplichte kost. U moet aantoonbaar kunnen maken dat u intern prijzen hanteert die u ook met onafhankelijke derden zou hanteren. Onjuiste transfer pricing kan leiden tot hoge boetes. Het is van groot belang een goede transfer pricing-strategie te implementeren en de (bijbehorende) transfer pricing-documentatie moet op orde zijn. Anders riskeert u een conflict met de Belastingdienst.

Wat is transfer pricing nu precies?

Iedere Nederlandse vennootschap die prestaties of leveringen verricht aan verbonden vennootschappen dient vast te leggen welke prijzen zij onderling voor deze handelingen hanteert alsmede op basis van welke methode deze prijzen tot stand zijn gekomen. Van verbondenheid is sprake indien door aandelenbelang of bijvoorbeeld door een eenzelfde leiding/beleids-bepaler invloed van betekenis kan worden uitgeoefend in de vennootschap. Dit wordt ook wel transfer pricing genoemd.

De belangrijkste aandachtspunten

  • De documentatieverplichting geldt ongeacht de grootte van de vennootschap en zowel voor nationale danwel internatio-nale prestaties/leveringen
  • De documentatieverplichting dient (jaarlijks) te gebeuren binnen de termijn die de vennootschap heeft voor het indie-nen van de aangifte vennootschapsbelasting
  • Indien sprake is van een gezamenlijke groepsopbrengst van €50 miljoen of meer moet ook een Master file (groepsdossier) en Local File (lokaal dossier) in de administratie aanwezig zijn
  • Bij een groepsopbrengst van €750 miljoen of meer moet tevens een landenrapport worden opgesteld
  • Op het niet voldoen aan deze verplichtingen staan boetes en in sommige gevallen hechtenis van maximaal 4 jaar. De boetes kunnen oplopen tot €830.000.

Alles goed geregeld?

Heeft u alles rondom transfer pricing goed geregeld? Beschikt u over alle juiste documentatie? Om hier helemaal zeker van te zijn en om onnodig risico te lopen, staan wij u graag met raad en daad bij. Wat kunnen we voor u doen?

  • Het beoordelen en evalueren van uw bestaande transfer pricing-profiel en aanbevelingen doen om u in staat te stellen risico’s te beheren en kansen te realiseren
  • Opstellen van een transfer pricing-document ten behoeve van uw administratie
  • Opstellen van een transfer pricing-strategie die is afgestemd op uw bedrijfsmodel en bedrijfsplannen en die geschikt is voor de toekomst
  • Indien uw omzet meer dan €50 miljoen of €750 miljoen op groepsniveau is: opstellen van het groepsdossier, lokaal dos-sier en het landenrapport.

Wilt u hierover meer informatie, neem dan contact op met onze specialisten op dit gebied.

(Bron: Koenen en Co)

Updated: 4 oktober 2019 — 11:11