Wijzigingen verliesverrekening

Gaat uw vennootschap fiscaal verlies leiden in 2019 en wilt u deze verliezen verrekenen in de aankomende jaren? Houd dan rekening met wijzigingen voor de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting die met ingang van 2019 gelden. Wij zetten deze wijzigingen kort voor u op een rij.

Termijn verliesverrekening verkort

De periode voor voorwaartse verliesverrekening betrof tot en met boekjaar 2018 maximaal negen jaar. Een verrekenbaar verlies betreffende het jaar 2008 was bijvoorbeeld uiterlijk verrekenbaar in het jaar 2017. Deze verrekeningstermijn is vanaf boekjaar 2019 verkort naar een maximale periode van zes jaar voor voorwaartse verliesverrekening (carry-forward). Dat betekent dat een verrekenbaar verlies betreffende het jaar 2019 uiterlijk verrekenbaar is in het jaar 2025. De verliezen die vanaf 2019 geleden worden, zullen dus eerder verdampen. De specialisten van Mazars kunnen u adviseren over de mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen.

Verrekening van verliezen vindt plaats in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een ’jonger’ verlies (geleden in 2019 of 2020) eerder verdampt dan een ‘ouder’ verlies (geleden in 2017 of 2018). Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen overgangsrecht in te voeren om de gevolgen van deze wetswijziging enigszins te beperken.

In het kort

  • Voor vastgestelde verrekenbare verliezen uit 2019 wordt de maximale verrekeningstermijn voor voorwaartse verliesverrekening 6 jaar.
  • Voor vastgestelde verrekenbare verliezen uit de jaren vóór boekjaar 2019 blijft de maximale verrekeningstermijn voor voorwaartse verliesverrekening van 9 jaar gelden. Dit betekent dat een verrekenbaar verlies uit 2018 uiterlijk verrekenbaar is in 2027.
  • Een eventueel vastgesteld te verrekenen verlies over het jaar boekjaar 2019 zal eerder worden verrekend dan vastgestelde verliezen over de boekjaren 2017 en 2018.

Onderscheid ‘houdster-‘ en reguliere verliezen vervallen

Per 1 januari 2019 is een wetswijziging omtrent de houdsterverliesregeling in werking getreden. Vanaf het boekjaar 2019 hoeft er voor verrekenbare verliezen geen onderscheid meer te worden gemaakt tussen de kwalificatie van ‘houdsterverliezen’ en ‘reguliere verliezen’. Daarom zijn negatieve belastbare resultaten per 2019 de factor ‘reguliere’ verliezen.

Met betrekking tot de toekomstige verrekening van vastgestelde (‘houdster’)verliezen die in het boekjaar 2018 of eerder zijn ontstaan, zullen de voorwaarden voor verrekening blijven gelden zoals opgenomen in de oorspronkelijke houdsterverliesregeling. Voor deze houdsterverliezen blijft de maximale verrekeningstermijn voor voorwaartse verliesverrekening van 9 jaar gelden.

(Bron: Mazars)

Updated: 17 januari 2020 — 08:34