Wat zit er in een personeelsdossier?

 1. Identiteitsbewijs (let op dat uw bij bepaalde indentiteitsbewijzen ook de achterzijde kopieert indien daar een handtekening op staat.)
 2. Let op dat het identiteitsbewijs geldig is bij in diensttreding.
 3. Naam en voorletters werknemer.
 4. Geboortedatum werknemer.
 5. Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer.
 6. Adres.
 7. Postcode en woonplaats.
 8. Woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont.
 9. Arbeidscontract.
 10. Loonbelastingverklaring getekend door werk-nemer.
 11. Alleen bij verzoek van belastingdienst eerstedags melding (verplichting eerstedags melding is inmiddels vervangen).
 12. Aanmelding pensioenverzekeraar. (het is goed om de werknemer in het arbeidscontract te verwijzen naar de pensioenregeling die van toepassing is.)

Nb. Indien u voor het eerste personeel in dienst neemt zult u zich moeten aanmelden als werkgever bij de belastingdienst.

(bron: belastingdienst voorjaar 2010)

Updated: 27 december 2010 — 21:22