Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), personeelszaken, personeelsdossier

Hier met mijn personeelsdossier! (Wat mag een werknemer inzien)

Werknemers hebben op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dit recht is niet onbeperkt. Wat valt hier nu wel en niet onder? In de zaak die bij de Hoge Raad voor lag heeft de betreffende werknemer schriftelijk verzocht om op grond van artikel 35 Wbp […]

Wat zit er in een personeelsdossier?

Identiteitsbewijs (let op dat uw bij bepaalde indentiteitsbewijzen ook de achterzijde kopieert indien daar een handtekening op staat.) Let op dat het identiteitsbewijs geldig is bij in diensttreding. Naam en voorletters werknemer. Geboortedatum werknemer. Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer. Adres. Postcode en woonplaats. Woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont. Arbeidscontract. Loonbelastingverklaring getekend […]