Melding betalingsonmacht vervalt bij indienen onjuiste aangifte

Als een BV zijn belstingen niet meer kan betalen kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de verschuldigde BTW, loonbelasting en enkele andere heffingen. Dit risico kan worden beperkt door tijdig betalingsonmacht te melden. Deze melding blijft van toepassing tot dat deze wordt ingetrokken.

Volgens een recente conclusie van de Advocaat-Generaal eindigt een melding betalingsonmacht bij opzettelijk onjuiste (BTW) aangifte. Dus de bestuurder die een te lage aangifte omzetbelasting indient omdat de BV de werkelijk verschuldigde BTW “even niet kan betalen” is, volgens de A-G, hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld. Deze aansprakelijkheid geldt niet alleen voor verschuldigde belasting op de onjuiste aangifte, maar ook voor de vergrijpboete die zal worden opgelegd als gevolg van het doen van onjuiste aangifte en ook voor alle toekomstige te betalen belastingen die onder de meldingsregeling vallen.

Definitieve oordeel Hoge Raad volgt.

Ten overvloede merken wij op dat het opzettelijk onjuist indienen van een belastingaangifte een strafbaar feit is.

(Bron: EJP 2-11-2011)

Updated: 5 november 2011 — 11:30