Samenlevingscontract afsluiten voor 1 januari: meteen fiscaal partner voor erfbelasting

Volgens Netwerk Notarissen loont het de moeite om voor 1 januari een samenlevingscontract af te sluiten. Als samenwonenden nog voor de jaarwisseling zo’n contract afsluiten zijn zij namelijk meteen fiscaal partner voor de erfbelasting. Door een wijziging van de regels moeten zij vanaf 1 januari 2012 minimaal zes maanden wachten ná het afsluiten van het samenlevingscontract om fiscaal partner te worden.

Door fiscaal partnerschap kunnen samenwoners onder andere ruim 600.000 euro vrij van erfbelasting van hun partner erven.

Financiële problemen voorkomen

‘De erfbelasting is niet de enige reden om een samenlevingscontract af te sluiten. Door de onlangs gelanceerde online Samenleeftest (www.samenleeftest.nl) te doen krijgen samenwoners een goed beeld van deze redenen. Bijvoorbeeld omdat er zonder samenlevingscontract niets geregeld is bij een scheiding en overlijden. Voor samenwonende partners zijn er namelijk geen wettelijke spelregels. Hierdoor komen veel partners bij overlijden of scheiding in de financiële problemen. Uit onderzoek blijkt dat na een scheiding de koopkracht van vrouwen die ongetrouwd hebben samengewoond, gemiddeld 14 procent daalt. En voor 20.000 vrouwen is die daling zo groot dat ze inmiddels onder de armoedegrens leven,’ aldus Netwerk Notarissen.

Geen wettelijke voorzieningen

Netwerk Notarissen zien deze zorgelijke situatie ook in hun praktijk. Lucienne van der Geld, juridisch directeur van Netwerk Notarissen. ‘De financiële en emotionele gevolgen van een breuk bij samenwonen kunnen groot zijn. Nog groter dan bij trouwen omdat er geen wettelijke voorzieningen zijn. Dat geldt niet alleen voor vrouwen met kinderen. Juridische gevechten over wie er in het huis mag blijven wonen bijvoorbeeld, zijn ook aan de orde van de dag. Net als juridische problemen bij overlijden van de partner. Juist daarom willen we met de Samenleeftest en de in de test genoemde tips mensen bewust maken dat samen wonen pas echt samenwonen wordt als je alles goed geregeld hebt.’

(Bron: Netwerk Notarissen 8-12-2011)

Updated: 10 december 2011 — 13:44