Wat is privégebruik omzetbelasting en wanneer moet ik dit aangeven? / De laatste aangifte van het jaar

Ondernemers gebruiken soms middelen van de zaak voor prive-doeleinden. Denk hierbij bijvoorbeeld het gebruiken van een zakelijke auto voor privédoeleinden. Oftewel het meer dan 500 kilometer privé rijden met een zakelijke auto. De BTW (Belasting over de toegevoegde waarde) is een einheffing gericht op de consument. De belastingdienst ziet het gebruik van de auto door u als privépersoon dus eigenlijk als gebruik als consument.

Zou er geen correctie plaats vinden voor privé-gebruik dan loopt de belastingdienst dus eigenlijk omzetbelasting mis. In hoofdlijnen zijn vaak twee berekeningsmethoden voor het BTW privegebruik te onderkennen. Dit zijn de forfaitaire berekening op basis van vaste stelregels (vaak door de staatsecretaris goedgekeurd in een besluit) of het berekenen van het privégebruik op basis van werkelijke privégebruik en zakelijk gebruik (berekeningsmethode is vaak in de wet opgenomen).

De volgende correcties met betrekking tot privégebruik komen vaak voor:

– Correctie privégebruik auto voor de omzetbelasting (let op de uitspraak van Rechtbank Haarlem van juli 2011)

-Privégebruik omzetbelasting gas, water en elektra indien u een bedrijfspand heeft en een gedeelte hiervan prive gebruikt.

– correctie btw voor gebruik door ondernemer van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden (onder andere privégebruik, bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen die de ondernemer zowel zakelijk als privé gebruikt.)

-Correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling (Besluit Uitsluiting Aftrek voorbelasting)

-Overige correcties inzake BTW. Bijvoorbeeld de ondernemer heeft goederen onttrokken aan de zaak voor privé-doeleinden. Een concreet voorbeeld hiervan kan zijn het boodschappen doen in een supermarkt van jezelf.

 

Andere aandachtspunten zijn:

-Soms kan er ook sprake zijn dat bijvoorbeeld onroerende zaken gedeeltelijk privé en gedeeltelijk zakelijk worden gebruik en die reeds eerder zijn aangeschaf waarbij het gehele bedrag aan omzetbelasting is afgetrokken. (De omzetbelasting moet dan over een periode van 10 jaar opnieuw worden uitgerekend in de juiste verhouding zakelijk /privé dient dan een correctie plaats te vinden.)

-Het kan bijvoorbeeld ook gebeuren dat een goed wat in eerste instantie 100% zakelijk werd gebruikt nu minder dan 100% zakelijk word gebruikt. Er dient dan ook nagegaan te worden of er correctie BTW ter zake van voorgenomen gebruik plaats dient te vinden.

-Vergeet bij de laatste aangifte van het jaar ook de kleine ondernemingsregeling niet. Als het bedrag onder de € 1.881 ligt gelden er specifieke verminderingen. Er geld echter een specifieke berekeningswijze voor de vermindering van de omzetbelasting.

Het berekenen van de juiste bedragen van privégebruik, hierziening of vermindering van omzetbelasting kan soms best lastig zijn. Neem gerust eens contact met ons op voor een vraag. U kunt ons bijvoorbeeld:. Mailen.

 

 

Updated: 31 december 2011 — 10:51