7 soorten financiering voor ondernemers

In een jong bedrijf moet u niet alleen veel tijd en energie steken; er moet ook het nodige geld in worden geïnvesteerd. Niet iedere startende ondernemer beschikt echter over de financiële middelen om deze investering zelfstandig te bekostigen. In dat geval kan het afsluiten van een lening uitkomst bieden: 7 belangrijke soorten financiering voor ondernemers.

1. Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Voor startende ondernemers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Deze regeling van de overheid maakt het mogelijk om bij de bank geld te lenen, ook wanneer uw onderpand in de ogen van de bank onvoldoende is. (Ambitions.nu: de regeling BMKB is sinds kort niet alleen meer beperkt tot banken.)

Dankzij de steun van de overheid zullen banken sneller bereid zijn een lening te verstrekken. Uw bedrijf moet hiervoor uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo kunt u bijvoorbeeld niet meer dan 250 werknemers dienst hebben en mag de jaaromzet niet boven de vijftig miljoen euro uitkomen. Klik hier voor meer informatie over de BMKB-regeling.

2. Rekening-courantkrediet

Met een rekening-courantkrediet kunt u geld opnemen tot een bepaald afgesproken bedrag, de kredietlimiet. Zo kunt u schommelingen opvangen in uitgaven en inkomsten. Daarom kan een rekeningcourantkrediet vooral goed van pas komen als uw bedrijf seizoensgebonden opereert (denk aan een strandtent) of wanneer u behoefte heeft aan financiering van uw werkkapitaal. Het krediet maakt het mogelijk om flexibeler om te gaan met het beheer van uw liquiditeitsstromen. U hoeft alleen rente te betalen over het bedrag dat u debet staat.

3. Risicokapitaal

Kort gezegd wil risicokapitaal zeggen dat anderen geld investeren in uw onderneming. Risicokapitaal kan van toepassing zijn bij een innovatieve of technologische startup, omdat er in dat geval een aanzienlijk bedrag moet worden geïnvesteerd om een product te ontwikkelen, terwijl er op korte termijn sprake zal zijn van weinig tot geen omzet. Banken nemen een dergelijk risico over het algemeen minder snel dan investeerders, die hiermee een bepaald aandeel kopen in uw bedrijf. Blijkt de startup succesvol? Dan delen zij mee in de winst, maar zo niet, dan zijn zij hun investering kwijt.

4. Stimuleringskapitaal

Het stimuleringskapitaal is een financieringsvorm, onder andere bedoeld voor startups, doorgroeiers en innovatieve bedrijven. Op twee belangrijke punten verschilt het Stimuleringskapitaal van een gewone banklening: het is een achtergestelde lening die in de eerste vijf jaar aflossingsvrij kan worden gemaakt. Hierdoor heeft u in de startfase op financieel gebied wat meer ruimte. Mocht uw onderneming geen succes worden, dan kunt u eerst alle andere schuldeisers afbetalen. Pas daarna lost u uw stimuleringskapitaal af. Het kan dus zijn dat, mocht uw bedrijf in een faillissement geraken, u deze lening uiteindelijk helemaal niet kunt aflossen. In dat geval wordt het restant bedrag kwijtgescholden.

5. Leasing

Ook leasing is een vorm van financiering. Het gaat hierbij om financial of operational lease. Bij financial lease verstrekt de financier een lening tegen een vast onderpand (het zogenaamde objectfinanciering). Het juridische en het volledige economisch eigendom (gebruik en genot, de verzekering, het onderhoud) is hierbij voor rekening van de lessee. Bij operational lease koopt de kredietverstrekker (ook wel lessor genaamd) namens zijn opdrachtgever bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aan. Deze goederen stelt hij gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking aan de kredietnemer (de lessee). In dit geval blijft de leasemaatschappij of lessor juridisch gezien eigenaar van de geleaste goederen.

6. Qredits

Qredits is speciaal in het leven geroepen om startende ondernemers te helpen bij het rond krijgen van de financiering voor hun bedrijf. Starters die hierbij moeilijkheden ondervinden kunnen van de (krediet)bank een krediet van maximaal 50.000 euro krijgen, waarvoor het Rijk vervolgens garant staat. Daarnaast krijgen ondernemers bij deze kredietverstrekker ook coaching en hulp bij het goed opzetten van hun bankzaken. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland en Rabobank is een van de initiatiefnemers.

7. Durfkapitaal

Durfkapitaal is een fiscale stimuleringsregeling voor particuliere geldverstrekkers aan ondernemers. Op deze manier kunnen die particuliere investeerders profiteren van fiscale voordelen. Hierdoor kan het voor startende ondernemers een stuk gemakkelijker worden om sneller het beginkapitaal voor uw onderneming bij elkaar te krijgen.

(Bron: Ik ga starten)

Updated: 2 juni 2012 — 10:18