Is mijn webbouwer aansprakelijk voor schade omdat mijn site niet werkt?

Uw website – of webwinkel – is door nalatigheid van uw webbouwer langere tijd niet bereikbaar. Uw webbouwer beweert vervolgens dat de schade op geen enkele manier op hem verhaald kan worden. Moet u zich daar zomaar bij neerleggen?

Deze vraag werd voorgelegd aan De Zaak Advies “Mijn website en webwinkel zijn al een tijdje uit de lucht. Mijn webbouwer heeft geen back-up gemaakt. Na een crash gaat het zeker vier weken duren voordat alles weer werkt. Ik werk al vier jaar met deze webbouwer samen, maar hierover is niks op papier gezet. In de algemene voorwaarden van de webbouwer staat dat deze op geen enkele manier aansprakelijk is als er sprake is van schade. Moet ik mij hier zomaar bij neerleggen?”

Antwoord De Zaak Advies ‘Nee, dit hoeft u zeker niet zomaar te accepteren. “Helemaal nergens voor aansprakelijk”, dat kan natuurlijk niet. Stel de webbouwer schriftelijk – met een aangetekende brief! – in gebreke wegens wanprestatie en claim de directe schade en de gevolgschade.”

“De kosten die worden gemaakt om de website en webwinkel weer werkend te krijgen, vormen de directe schade. Maak de webbouwer duidelijk dat hij daarvoor opdraait. Als de webbouwer weigert om de schade te herstellen, kunt u aangeven dat u daarvoor iemand anders in de arm neemt en dat de webbouwer daarvoor de rekening ontvangt. Weigert hij die te betalen, dan maakt u de gang naar de rechter. Claim ook de gevolgschade. Dat is het omzetverlies dat u lijdt omdat de webwinkel niet te bereiken is.

Algemene voorwaarden niet van toepassing “De webbouwer kan zich niet beroepen op zijn algemene voorwaarden, want die zijn kennelijk niet ter hand gesteld. Een leverancier van producten en diensten moet zijn algemene voorwaarden ter hand stellen aan een afnemer. Als dat niet is gebeurd, zijn ze ook niet van toepassing.”

(Bron: De Zaak)

Updated: 15 oktober 2012 — 15:30