Auto van de zaak: gevolgen WUL voor uitkering UWV miv 1-1-2013

Als iemand naast een uitkering inkomen uit een dienstverband heeft en daarbij een auto van de zaak heeft waarvoor een bijtelling geldt, dan krijgt hij vanaf 1 januari 2013 waarschijnlijk een lagere uitkering. Dat meldt UWV.

Vanaf 1 januari telt de bijtelling mee bij de inkomsten die UWV van de uitkering aftrekt. Dit betekent dat UWV een hoger bedrag van de uitkering aftrekt en dat de uitkering lager kan worden. Deze wijziging is het gevolg van de nieuwe Wet Uniformering Loonbegrip (WUL).

Voorbeeld gevolgen WUL

Bart heeft recht op een WIA-uitkering van € 2.000. Hij heeft daarnaast een inkomen van € 1.000. 70% van deze € 1.000 wordt van zijn uitkering afgetrokken. Dat is € 700. Bart krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 – € 700 = ) € 1.300. De bijtelling is € 500. In de nieuwe situatie telt dit mee als inkomen. Het totale inkomen van Bart wordt dan (€ 1.000 + € 500 = ) € 1.500. Vervolgens wordt 70% van deze € 1.500 van zijn uitkering afgetrokken. Dat is € 1.050. Bart krijgt dus een uitkering van (€ 2.000 – € 1.050 = ) € 950. Bart krijgt vanaf 1 januari 2013 dus (€ 1.300 – € 950 = ) € 350 minder uitkering dan in 2012.

Levensloopregeling

De WUL heeft ook gevolgen als iemand geld inlegt op een levensloopregeling. Hij krijgt dan mogelijk een wat hogere uitkering.

(Bron: Pleinplus)

Updated: 8 november 2012 — 09:28