Pas op voor naheffingsaanslag voor zakelijke rijders!

Werknemers met een auto van de zaak en een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ ontvangen vanaf 1 november 2012 een brief van de Belastingdienst. Met deze verklaring geeft de werknemer aan maximaal 500 privékilometer per kalenderjaar te rijden.

Inhoud brief In de brief wijst de Belastingdienst deze werknemers erop, dat de verklaring voor onbepaalde tijd is en geldig blijft zolang hun situatie niet verandert. Zij moeten wijzigingen zoals een andere (bestel)auto of wanneer zij meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijden, zo snel mogelijk aan de fiscus doorgeven via dit formulier.

Pas op, ook als werkgever! Als een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht is afgegeven, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen, inclusief een boete, en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw opleggen. In eerste instantie wordt dit direct opgelegd aan uw werknemer, maar als u hier als werkgever vanaf wist, is het ook mogelijk dat u als werkgever zelf een naheffingsaanslag opgelegd krijgt. Attendeer uw werknemer er daarom op de brief ‘Verklaring geen privégebruik auto’goed te lezen en grijp indien nodig zelf in zodra u weet dat die verklaring inmiddels niet meer correct is.

Gevolgen werknemerspremies Vanaf 2013 valt, door de Wet uniformering loonbegrip, de auto van de zaak ook onder het loon sociale verzekeringen. Maakt uw werknemer ten onrechte gebruik van de ‘Verklaring geen privégebruik auto’, dan moet hij/zij naast de bovenvermelde naheffing ook de werknemerspremies betalen. Normaal zijn dit werkgeversheffingen, maar in dit geval komen deze ten laste van uw werknemer.

Informeer uw salarisexpert Wij adviseren eventuele wijzigingen (kopie van wijzigingsformulier) ook door te geven aan uw salarisexpert. Aan het einde van dit jaar zal u voorts worden gevraagd of bij u ook alle kentekens en waarden nog kloppen.

(Bron: Burad)

Updated: 9 november 2012 — 09:49