Belastingtip: Vergeet de BTW-correctie voor privégebruik van auto niet

De laatste BTW-aangifte van het jaar is er eentje waarbij je extra moet opletten. Zo moet je onder meer een BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak opnemen. Je moet de BTW die je in rekening brengt op je uitgaande facturen afdragen aan de Belastingdienst. De BTW op de aankopen voor je onderneming kun je als voorbelasting in aftrek brengen. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld de auto van de zaak. De auto van de zaak kun je echter ook voor privé-ritten gebruiken. Je moet dat dan wel aan het einde van het jaar corrigeren.

In de laatste BTW-aangifte van het jaar moet je een BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak opnemen. Er is al snel sprake van privégebruik, omdat je sinds 1 juli 2011 ook het woon-werkverkeer tot het privégebruik moet rekenen.

Sinds 1 juli 2011 kun je voor de BTW-correctie voor het privégebruik een forfait van 2,7 procent van de catalogusprijs van de auto van de zaak toepassen. Daarnaast mag je voor deze BTW-correctie ook aansluiten bij het werkelijk privégebruik van de auto. Dit werkelijke gebruik zul je dan wel moeten aantonen aan de hand van een sluitende kilometeradministratie.

Lager BTW-forfait

Er geldt een lager forfait van 1,5 procent als de auto al vijf jaar – inclusief het aanschafjaar – in gebruik is. Je kunt dit lagere forfait ook toepassen als je bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek hebt kunnen brengen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als je de margeregeling toepast.

Overige correcties

Bij de laatste aangifte van het boekjaar moet je ook rekening houden met de volgende correctieposten:

  • correctie BTW privégebruik gas, water, elektra en warmte;
  • correctie BTW voor gebruik door jou van tot het bedrijf behorende goederen voor andere dan bedrijfsdoeleinden;
  • correctie BTW voor verrichten van diensten door jou voor andere dan bedrijfsdoeleinden;
  • correcties in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • verdere correcties op aftrek van voorbelasting over verstrekkingen aan je werknemers (loon in natura),relatiegeschenken enzovoort;
  • herziening voorbelasting roerende/onroerende zaken;
  • herrekening voorbelasting op goederen en diensten bij wijziging gebruik.

Zorg ervoor dat je deze correcties aan het einde van het jaar goed in je aangifte verwerkt.

(Bron: Z24.nl)

Updated: 12 november 2012 — 08:35