5 vragen en antwoorden over BTW-tarieven en vrijstellingen

Als startende ondernemer of ZZP’er moet u in veel gevallen direct rekening houden met de BTW-aangifte of omzetbelasting, zoals deze aangifte ook wel wordt genoemd. In Nederland gelden tarieven van 21, 6 of 0 procent, maar het kan ook zijn dat u voor uw producten of diensten volledig wordt vrijgesteld van BTW. In dit artikel leest u er alles over: 5 vragen en antwoorden over BTW-tarieven en vrijstellingen.

1. Welke BTW-tarieven zijn er?

Volgens de Europese richtlijnen mag het algemene BTW-tarief niet lager zijn dan 15%, maar in Nederland geldt sinds 1 oktober 2012 een algemeen tarief van 21 procent. De overheid heeft deze verhoging doorgevoerd om extra belastinginkomsten te kunnen genereren (een miljard euro in 2012 en 4,1 miljard euro in 2013). In het recente woonakkoord is echter besloten dat bepaalde branches, waaronder de (tuin)bouwsector, tot 1 maart 2014 gebruik kunnen maken van het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Dankzij deze maatregel kunnen ondernemers gedurende deze periode bijvoorbeeld een lager BTW-tarief rekenen voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. Datzelfde geldt voor het aanleggen en onderhouden van tuinen. Het BTW-tarief van 6% is daarnaast van toepassing op:

  • Eerste levensbehoeften zoals voedingsmiddelen, water en geneesmiddelen
  • Arbeidsintensieve diensten zoals reparatie van schoenen, kleding en fietsen en kappersdiensten
  • Werkzaamheden aan woningen, zoals schilderen, stukadoren, behangen, schoonmaken en isoleren van woningen die ouder zijn dan twee jaar
  • Digitale educatieve informatie die is bestemd voor het onderwijs (cursussen op dvd en cd-rom bijvoorbeeld);
  • Openbaar vervoer en andere vormen van personenvervoer [bron: Rijksoverheid]

Tot slot kennen wij in Nederland ook een BTW-tarief van 0%. Dit tarief geldt voor ondernemers die zakendoen met het buitenland en is van toepassing op bepaalde grensoverschrijdende transacties. Daarbij moet u denken aan de uitvoer van goederen naar een land buiten de Europese Unie (EU). Maar u krijgt ook te maken met het 0%-tarief wanneer u goederen levert aan andere ondernemers binnen de EU of als u diensten levert voor exportleveringen.

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor belastingvermindering?

Het kan zijn dat u als starter op jaarbasis nog dermate weinig BTW moet betalen dat u recht heeft op de Kleineondernemersregeling. Deze regeling is van toepassing op kleine ondernemers die in een jaar niet meer dan 1883 euro betalen aan BTW, mits u aan de gestelde voorwaarden kunt voldoen. Zo moet uw onderneming qua rechtsvorm een natuurlijke persoon (of een combinatie van personen) zijn, zoals een eenmanszaak, maatschap of vof. Daarnaast moet u voldoen aan de administratieve verplichtingen van de Belastingdienst en betaalt u – na aftrek van de voorbelasting – minder dan 1883 euro aan BTW.

Let op: bent u in een jaar minder 1345 euro kwijt aan BTW? Dan wordt u voor die periode hiervan vrijgesteld. Verwacht u echter dat dit ook de komende jaren het geval zal zijn? Dan is het raadzaam om bij de fiscus ontheffing aan te vragen voor de administratieve verplichtingen. Eenmaal toegewezen hoeft u dan geen BTW-aangifte meer te doen. Houd er echter rekening mee dat  uw omstandigheden ieder moment weer kunnen veranderen en dat de ontheffing dan niet meer geldig is. De Belastingdienst controleert dit ieder jaar, maar het gaat sneller als u de ontheffing bij eventuele wijzigingen zelf tijdig opzegt. Klik hier om meer te lezen over de Kleineondernemersregeling.

3. Wat is het verschil tussen het 0%-tarief en vrijgesteld zijn van BTW?

Het 0%-tarief heeft betrekking op producten of diensten die binnen Nederland belast zijn met BTW. Het verschil tussen dit tarief en de vrijstelling van BTW, die onder meer van toepassing is op de gezondheidszorg, het onderwijs en sociaal-culturele instellingen, heeft te maken met de aftrek van voorbelasting. Als uw producten of diensten onder het 0%-tarief vallen, heeft u recht op aftrek van voorbelasting. Wanneer uw producten of diensten zijn vrijgesteld van BTW, is dat niet het geval. Het BTW-tarief van 0% is dus niet hetzelfde als worden vrijgesteld van BTW.

4. Wat mag in mijn administratie voor de BTW niet ontbreken?

Hoe overzichtelijker uw administratie, des te makkelijker en sneller u BTW-aangifte kunt doen. De Belastingdienst adviseert in ieder geval om de gegevens die u nodig heeft voor uw aangifte en voor uw opgaaf ICP bij de hand te houden als u aangifte gaat doen. Per aangiftevak moet u in ieder geval overzichten bijhouden van:

  • Uitgaande facturen (als u het factuurstelsel toepast)
  • Inkomsten (als u het kasstelsel toepast)
  • Ontvangen facturen
  • Privégebruik van goederen en diensten

5. Hoe weet ik zeker dat de BTW-nummers van mijn klanten of opdrachtgevers kloppen?

Heeft u een factuur ontvangen waarvan de afzender niet direct duidelijk is of vertrouwt u het niet helemaal? Dan is het goed om te weten dat u bij binnenlandse klanten zelfstandig het BTW-nummer van klanten of opdrachtgevers kunt controleren. Dat kunt u doen op deze website van de Europese Commissie. Hier vindt u dan ook direct de juiste naam- en adresgegevens van uw afnemer. Indien deze gegevens onbekend zijn of niet overeenkomen met wat er op uw factuur staat, kunt u het beste zelf contact opnemen met de afnemer in kwestie. Het kan zijn dat er slechts sprake is van een tikfoutje op de factuur, maar dan heeft u in ieder geval wel gecheckt of er niet iets meer aan de hand is.

(Bron: Ikgastarten)

Updated: 13 maart 2013 — 08:35