Het nieuwe nul-urencontract: wat verandert er voor u?

Onlangs deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over oproepkrachten die meerdere keren per dag door hun werkgever worden opgeroepen. Vanaf nu moeten werkgevers voor elke werkoproep – dus ook wanneer de werknemer in kwestie maar één uurtje werkt – drie uur uitbetalen. Verstandig inroosteren is dan ook voor elke werkgever aan te bevelen.

Veel startende ondernemers maken gebruik van oproepkrachten om pieken en dalen in de bezetting op te vangen. Dit gebeurt vaak op basis van een zogenoemd nul-urencontract. Dit is een flexibel contract, waarin vooraf niet vaststaat hoeveel een werknemer gaat werken en de werkgever alleen loon verschuldigd is voor de daadwerkelijk gedraaide uren.

Nieuwe regel

Wel is de werkgever per oproep verplicht om de werknemer drie uur werk aan te bieden. Indien een volgende oproep binnen de drie uur valt van de vorige oproep, hoefde de werkgever tot voor kort maar één keer drie uren aan loon uit te betalen. Maar deze oude regel is onlangs veranderd!

Uitspraak Hoge Raad

Oproepkrachten die minder dan vijftien uur per week werken hebben voortaan recht op een loonbetaling van minimaal drie uur per oproep, ook al houdt het werk bijvoorbeeld niet meer dan een uurtje per oproep in. Stel: u roept op diezelfde dag twee keer een oproepkracht op om voor u werkzaamheden te verrichten (van 9.00 tot 10.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur). Dan moet u in dit geval vanaf nu – ondanks het feit dat de oproepkracht feitelijk maar twee uur voor u heeft gewerkt – in totaal zes uur aan loon uitbetalen.

Slim inroosteren

Het verkeerd inzetten van oproepkrachten kan gezien deze recente rechtspraak op den duur dus aanzienlijk in de kosten lopen. Ik raad werkgevers die hun oproepkrachten gedurende een relatief korte tijd willen inzetten dan ook aan om verstandig hiermee om te gaan. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door dergelijke krachten alleen nog voor een aaneengesloten periode op te roepen. In het hiervoor genoemde voorbeeld zou de oproepkracht beter aaneengesloten kunnen worden ingezet voor werkzaamheden van 9.00 tot 11.00 uur of van 13.00 tot 15.00 uur.

3 aanvullende tips over het nul-urencontract

  1. Nul-urencontract zijn risicovol als ze veel worden gebruikt.
  2. Niet vergeten: voor iedere afzonderlijke oproep van een oproepkracht moet de werkgever voortaan minimaal drie loonuren uitbetalen, tenzij;
  3. a. De oproepkracht voor een aaneengesloten periode wordt ingeroosterd
    b. De arbeidsovereenkomst meer dan vijftien uur per week bedraagt
    c. U de tijdstippen waarop wordt gewerkt vooraf laat vastleggen
  4. Laat bij twijfel altijd uw juridisch adviseur uw oproepcontract beoordelen op de inhoud en de feitelijke toepassing hiervan.

(Bron: Ikgastarten)

Updated: 12 juni 2013 — 07:51