Checklist voor het opstellen van een beëindigingsovereenkomst met een medewerker:

 

 • Gegevens werkgever en werknemer.
 • Considerans (preambule) met daarin opgenomen dat de werkgever het initiatief tot de beëindiging heeft genomen en dat geen sprake is van een dringende reden.
 • Waarom is voorgesteld het dienstverband te beëndigen.
 • De einddatum, rekening moet worden gehouden met de opzegtermijn.
 • Afdekken opzegtermijn.
 • Vrijstellen van de werkzaamheden of doorwerken?
 • Doorbetalen van salaris en emolumenten (eventueel stopzetten van onkostenvergoedingen).
 • Vastleggen dat een eindafrekening wordt verstrekt, plus datum uitbetaling. In verband met de finale.
 • kwijting is het belangrijk vast te leggen wat wel en wat niet wordt meegenomen in de eindafrekening.
 • Ontslagvergoeding: omvang, wijze en tijdstip van betaling.
 • Vergoeding voor kosten van rechtsbijstand bij niet nakomen van deze overeenkomst.
 • Vergoeding voor outplacementkosten.
 • Wijze van communicatie over het vertrek.
 • Vervallen dan wel in stand laten van het concurrentiebeding.
 • Handhaving van het geheimhoudingsbeding.
 • Getuigschrift.
 • Inleveren bedrijfseigendommen: waar, wanneer en bij wie?
 • Geheimhouding over inhoud beëindigingsovereenkomst.
 • Finale kwijting.
 • Datum en ondertekening.
 • Eventueel wat er gebeurt met het opgebouwde pensioen.
 • Verrekening van vakantiedagen (opnemen of uitbetalen).
 • Eventuele verrekening van opleidingskosten.
 • Eventuele toezegging van hulp bij aanvragen van ww-uitkering.