‘Reparatie vereenvoudigde vaststelling mogelijk te laat voor jaarrekening 2012’

De reparatie van de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening wanneer alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn van de bv, komt waarschijnlijk te laat voor de jaarrekening van 2012. Jeroen Missaar, corporate lawyer en voorzitter van NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs) waarschuwt de praktijk om hier rekening mee te houden, zo valt te lezen op de website TaxLive.

Op 14 oktober is het wetsvoorstel ‘Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013’ bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin is een reparatie aangebracht op de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening als alle aandeelhouders tevens bestuurder van de bv zijn. Pas op 6 november zal de  vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer zich buigen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Pas dan wordt duidelijk of er nog nadere vragen zullen komen of dat het wetsvoorstel op korte termijn als hamerstuk wordt afgedaan. Is dat laatste het geval dan moet de Eerste Kamer nog instemmen en moet de Wet daarna nog in het Staatsblad worden gepubliceerd. Er bestaat dus een zeer reële kans dat de ‘Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013’ niet vóór 8 december aanstaande in werking treedt.

Volgens Missaar is een waarschuwing op zijn plaats. ‘Nu de reparatie mogelijk te laat komt, doen bv’s waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn en die in hun statuten nog de oude regeling hebben opgenomen dat de vaststelling geschiedt door de algemene vergadering, er verstandig aan om de jaarrekening van 2012  binnen 8 dagen na ondertekening te deponeren en in ieder geval vóór 8 december 2013. De publicatietermijn luistert nauw. De bestuurder die te laat is met publiceren loopt immers het risico van ‘onbehoorlijk bestuur’ en daarmee mogelijke aansprakelijkstelling in met name situaties van faillissement. Wie de jaarrekening te laat deponeert  bij de Kamer van Koophandel riskeert bovendien een boete van enkele duizenden euro’s.’

(Bron: Taxlive)

Updated: 12 november 2013 — 08:35