Aftrek voorbelasting voor zakelijk geëtiketteerde woning

Hof Den Haag oordeelt dat X recht heeft op teruggaaf van btw ter zake van de kosten die hij heeft gemaakt voor zijn zakelijk geëtiketteerde woning. Het hof wijst hierbij op het Charles en Charles-Tijmens-arrest van het HvJ EU.

X rekent een door hem gebouwde woning voor de btw-heffing tot zijn bedrijfsvermogen. Over het tijdvak december 2010 verzoekt X om teruggaaf van € 4246 aan btw. De inspecteur wijst het verzoek af. Hij legt vervolgens een btw-naheffingsaanslag van € 41.277 over het jaar 2010 op.

Hof Den Haag oordeelt dat X recht heeft op teruggaaf van btw ter zake van de kosten die hij heeft gemaakt voor zijn zakelijk geëtiketteerde woning. Het hof wijst hierbij op het Charles en Charles-Tijmens-arrest van het HvJ EU (14 juli 2005, nr. C-434/03, BNB 2005/284). Het hof vernietigt de naheffingsaanslag. Partijen hebben voor dat geval afgesproken dat bij de jaarlijkse aangifte wegens privégebruik van de woning het zakelijke gebruik van de woning gesteld moet worden op 25%.

(Bron: Taxlive)

Updated: 17 februari 2014 — 08:35