Inspecteur mocht var-wuo van verpleegkundige niet herzien

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de inspecteur niet bevoegd was tot herziening van afgegeven var wuo-beschikkingen en deze te vervangen door var loon-beschikkingen.

X, een verpleegkundige, verleent AWBZ-zorg in natura. X is ingeschreven bij de KvK. Daarbij heeft zij haar activiteiten geregistreerd als praktijk voor thuiszorg. X maakt voor deze werkzaamheden onder meer gebruik van een bemiddelingsbureau en een AWBZ-toegelaten zorginstelling. X verleent eveneens zorg aan haar echtgenoot op basis van een zorgovereenkomst.  X is een aantal malen niet in de gelegenheid geweest haar werkzaamheden te verrichten. Zij heeft voor vervanging gezorgd. De inspecteur heeft voor het jaar 2010 een var wuo afgegeven. Voor de jaren daarna is steeds een var wuo afgegeven via automatische continuering. Over de jaren 2013 en 2014 heeft de inspecteur bij beschikkingen de var wuo herzien en vervangen door een afgifte var loon. In geschil is of dit terecht is. X komt in beroep. Rechtbank Noord-Holland is van mening dat de inspecteur niet bevoegd was tot herziening van de afgegeven var wuo-beschikkingen. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat de feiten en omstandigheden afwijken van de door X op het aanvraagformulier var gepresenteerde feiten en omstandigheden. De herzieningsbeschikkingen van 15 oktober 2013 en 31 oktober 2013 worden vernietigd. De eerder afgegeven beschikkingen var wuo voor de jaren 2013 en 2014 herleven. De beroepen zijn gegrond.

 

(Bron: Taxlive)

Updated: 23 januari 2015 — 08:35