Werkkostenregeling en het personeelsfonds

Onder de Werkkostenregeling (WKR) vallen personeelsfestiviteiten buiten de werkplek niet onder een nihilwaardering en daarmee in het forfait. Als het forfait niet toereikend is, is een personeelsfonds (personeelsvereniging) dan een optie om iets extra’s te kunnen doen? Via een personeelsfonds kunnen werknemers op een fiscaalvriendelijke manier een reisje maken, een cadeau krijgen of bijgestaan worden in bijvoorbeeld extra huishoudelijke kosten. Uitkeringen uit een personeelsfonds zijn onbelast als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (art. 11, eerste lid, onderdeel n, Wet LB). De voorwaarden zijn dat:

    1. de werkgever in de laatst verlopen vijf kalenderjaren evenveel als of minder dan de werknemers heeft bijgedragen in het fonds
    2. de werknemer geen vrijgestelde aanspraak heeft op uitkeringen van of verstrekkingen door het fonds
    3. de uitkeringen/verstrekkingen geen betrekking hebben op ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden

Het is niet nodig dat het fonds ook vijf jaar bestaat. Op het moment dat het fonds uitkeringen gaat doen, moet beoordeeld worden of de bijdrageverhouding klopt in de afgelopen vijf jaar of, als het fonds korter bestaat, in de periode tussen oprichting en uitkering. Het is niet nodig dat in alle afzonderlijke jaren de verhouding klopt. Dus je kunt als werkgever eenmalig meer storten in bijvoorbeeld jaar 1; in jaar 2 tot en met jaar 6 storten werkgever en werknemer evenveel, opdat in jaar 7 onbelaste uitkeringen kunnen worden gedaan. Voorwaarde is wel dat de bijdrage van de werknemers geen symbolische is (of dat het fonds de uitkering alleen maar kon doen door een – forse – bijdrage van de werkgever). De personeelsvereniging biedt interessante mogelijkheden voor werkgevers en behoudt onder de WKR haar aantrekkingskracht. Een waarschuwing is wel op zijn plaats: de bijdrage van de werknemers wordt betaald uit nettoloon. Zorgvuldige vormgeving is een vereiste. Bij een onjuiste vormgeving is zowel de werknemersbijdrage als de uitkering belast. Laat u goed informeren en ga niet zomaar met een personeelsfonds aan de slag! Het personeelsfonds kan een optie zijn voor bijvoorbeeld een groot cadeau/jubileumfeest. Onder de WKR zou de werkgever kunnen besluiten om de (50%) werknemersbijdrage in het fonds te vergoeden. Deze vergoeding is loon en kan worden aangewezen voor het forfait. Wordt het forfait (1,2% van de loonsom) overschreden, dan kost het de werkgever 80% eindheffing (maar dan slechts over de helft van het cadeau). De andere helft kan hij als werkgeversbijdrage onbelast in het fonds storten (mits er natuurlijk geen aanspraak op een uitkering ontstaat). Ook hier is het oppassen dat de werknemers noch aanspraak op de vergoeding van hun bijdrage, noch aanspraak op uitkeringen uit de personeelsvereniging hebben.

(Bron: Full Finance)

Updated: 4 maart 2015 — 08:35