Voor het eerst een eigen huis kopen

De volgende gegevens hebt u nodig bij het invullen van de vraag ‘Eigen woning’ in uw aangifte inkomstenbelasting:

 • de WOZ-waarde van uw woning
  Deze waarde staat op uw WOZ-beschikking. Voor uw aangifte inkomstenbelasting gebruikt u de WOZ-beschikking van het jaar waarover u aangifte doet. Deze heeft een peildatum van 1 januari van het jaar vóór het jaar waarover u aangifte doet.
 • de betaalde rente en aflossing
  Deze staan op het (jaar)overzicht van uw bank.
 • In het jaar van aankoop of verkoop ook de volgende door u betaalde kosten:
  • de afsluitprovisie
  • de overdrachtsbelasting
  • de advies- en bemiddelingskosten
  • de taxatiekosten voor het krijgen van de lening
  • de notariskosten voor de hypotheek of lening

Deze staan op de aankoop- of verkoopspecificatie van de notaris.

Updated: 3 april 2015 — 08:35