Wetsvoorstel aanpassingen jaarrekeninggrenzen nu ook door Eerste Kamer aangenomen

Opnieuw een hamerstuk. De controlegrenzen voor de jaarrekening gaan nu definitief omhoog, nu ook de Eerste Kamer een klap heeft gegeven op het wetsvoorstel. Wat nu nog wacht is de ondertekening door  de koning en de aankondiging in het Staatsblad.

 

Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU  over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het mkb te vereenvoudigen.  Eerder nam de Tweede Kamer deze wijziging ook al aan.

De richtlijn moderniseert en vereenvoudigt het jaarrekeningenrecht. Daarnaast bevat de richtlijn een nieuwe regeling voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen. In de praktijk komt het er op neer dat de grenzen voor het verplicht door een accountant laten controleren van de jaarcijfers nu definitief omhoog gaan en dat zgn. micro-entiteiten – kleinere MKB-ondernemingen – veel minder gegevens hoeven te deponeren bij de KvK.

Het wetsvoorstel brengt ook de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. Hierdoor wordt ook de publicatietermijn teruggebracht van 13 naar 12 maanden. De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk, mits àlle bepalingen worden toegepast.

(Bron: Accountancyvanmorgen)

Updated: 1 oktober 2015 — 07:55