Gift van BV wegens liefdadigheidswensen aandeelhouder toch aftrekbaar

De staatssecretaris heeft een besluit uitgebracht over de giftenaftrek in de Vpb als de gift (ook) verband houdt met de charitatieve behoefte van de aandeelhouder. Gezien het verband met een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder zouden deze giften kwalificeren als middellijke uitdeling en als zodanig geheel van aftrek zijn uitgesloten, maar een dergelijke benadering vindt de staatssecretaris niet passend bij doel en strekking van de giftenaftrek in de Vpb. Hij hanteert daarom de volgende uitleg. Een gift door een vennootschap die is ingegeven door de persoonlijk charitatieve behoefte van de aandeelhouder, maar (overigens) voldoet aan de door artikel 16 Wet Vpb gestelde vereisten voor giftenaftrek, komt als gift in aftrek en wordt niet als uitdeling aangemerkt. Voor de volledigheid merk de staatssecretaris op dat de voor giftenaftrek vereiste zogenoemde ANBI-status van de begiftigde onder andere meebrengt dat de aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de ANBI.

(Bron: FUTD)

Updated: 8 oktober 2015 — 08:20