Geen wijziging verliesbeperking commanditair vennoot door wijziging winstverdeling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een wijziging in de winstverdeling er niet toe leidt dat X meer verlies kan verrekenen dan het bedrag van zijn inbreng. Het referentiebedrag kan namelijk alleen wijzigen door stortingen of onttrekkingen.

Belanghebbende, X, is commanditair vennoot van C cv. Zijn inbreng bedraagt € 41.666. In 2007 wordt de winstverdeling van de cv veranderd. De vennoten komen overeen dat het fiscale resultaat van de jaren 2004-2006 voor rekening van X komt. Het verlies van 2004 van de cv bedraagt € 21.287. In 2005 wil X een verlies van € 163.414 verrekenen. De inspecteur staat slechts verrekening van een verlies van € 20.379 toe. X is van mening dat de gewijzigde winstverdeling met zich brengt dat het maximaal in aanmerking te nemen verlies als commanditair vennoot niet langer is beperkt tot de waarde van zijn inbreng.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een wijziging in de winstverdeling er niet toe leidt dat X meer verlies kan verrekenen dan het bedrag van zijn inbreng. Volgens het hof kan het referentiebedrag namelijk alleen wijzigen door stortingen of onttrekkingen. Nu X geen stortingen of onttrekkingen heeft verricht, is het oorspronkelijke referentiebedrag van € 41.666 niet gewijzigd. Het gelijk is aan de inspecteur.

(Bron: Taxlive)

Updated: 21 oktober 2015 — 07:18