Ex-dga na verkoop aandelen toch nog feitelijk bestuurder: inspecteur corrigeert IB-aangiften terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het belastbaar inkomen van X terecht heeft verhoogd. De inspecteur heeft zijn schatting voldoende onderbouwd.

Belanghebbende, X, en zijn broer, C, richten in 1999 beiden een holding op. De holdings richten vervolgens gezamenlijk E bv op. Sinds eind 2004 is J aandeelhouder van de holdings. In zijn IB-aangiften 2007 en 2008 verantwoordt X een belastbaar inkomen van nihil (2007) en € 7631 (2008). Naar aanleiding van een controle corrigeert de inspecteur de IB-aangiften van X, waarbij hij het belastbaar inkomen verhoogt naar € 85.000.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het belastbaar inkomen van X terecht heeft verhoogd. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de inspecteur, met hetgeen hij aandraagt, zijn schattingen voldoende onderbouwt. Uit de door de inspecteur overgelegde verklaringen blijkt volgens het hof namelijk dat X en C de feitelijke bestuurders van E bv zijn, en dat het inkomen van X en C gelijk is. De inspecteur mag volgens het hof dan aansluiten bij het inkomen dat C heeft vermeld in zijn inkomensverklaring bij een hypotheekaanvraag. De aanslagen blijven in stand.

(Bron: Taxlive)

Updated: 29 januari 2016 — 09:31