Maand: februari 2016

Kassasystemen zijn ook interessant voor de Belastingdienst

Kassasystemen kunnen tal van gegevens verstrekken. Foutloos en tot ver achter de komma. Ondernemers weten dat, maar ook de fiscus is op de hoogte. De Belastingdienst kijkt mee en stelt zelfs eisen aan uw kassasysteem. Als ondernemer zou je kunnen denken: wat heeft de fiscus nou met mijn kassasysteem te maken? De Belastingdienst moet er […]

3 tips voor een goede liquiditeit

Zorg dat je kunt voldoen aan je betalingen: De liquiditeit van je bedrijf is voor een groot deel afhankelijk van het betaalgedrag van je klanten. Hoe sneller je geld van klanten binnen is, des te sneller en beter je kunt voldoen aan je financiële verplichtingen. Hiermee verbeter je direct je eigen kredietwaardigheid. Wat is liquiditeit? […]

Kamp wil regels omgang ondernemers en franchiseketens opnemen in wet

Het ministerie voor Economische Zaken gaat onderzoeken of nieuwe gedragsregels voor de franchisesector in de wet kunnen worden opgenomen. Dat schrijft minister Henk Kamp woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Veel winkelketens werken met zelfstandige ondernemers samen, zogenaamde franchisenemers. Deze ondernemers gebruiken het merk en de formule van de winkelketen, maar zijn verder min of […]

Ondersteuning subsidies voor midden- en kleinbedrijf (mkb)

De Rijksoverheid stimuleert (innovatieve) mkb’ers. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie. Fiscale regelingen voor investeringen in onderzoek Dankzij de WBSO en RDA kunnen ondernemers hun loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. Innovatiebox: lagere tariefbox voor winst Bedrijven kunnen winst maken uit octrooien of activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen. Deze winst mogen ze onderbrengen […]

Stappenplan onzakelijke lening en tbs

Begin 2014 gaf de Staatssecretaris onder andere het beleid weer voor leningen en borgstellingen die worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Hij gaf een stappenplan voor de beoordeling voor de (on)zakelijkheid van een lening binnen de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling). Tijd voor een kleine update van dit stappenplan. Het aangaan of hebben van een schuldvordering (lening) op […]

6 voordelen van het werken met een begroting

Ondernemers die bewust en actief met een begroting werken zijn doorgaans succesvoller in hun werk, omdat ze gerichter sturing kunnen geven aan hun bedrijf. In deze checklist vind je de 6 grootste voordelen van het werken met een begroting. De meeste ondernemers maken bij de start van hun bedrijf een begroting, waarin ze de verwachte […]

Belastingdienst verstuurt ten onrechte brieven geen aangifte inkomstenbelasting 2015

De Belastingdienst meldt dat zij wellicht ten onrechte brieven aan mensen heeft gestuurd waarin staat dat zij over 2015 geen aangifte inkomstenbelasting hoeven te doen. De fiscus weet nog niet precies waar en bij wie het is misgegaan met deze brieven, maar zegt dit te onderzoeken. Op dit moment hoeft er geen actie te worden […]

Een nieuwe pensioenuitvoerder voor uw BV kiezen, enkele overwegingen.

Ook na de wijziging van de WOR, waarvoor het voorstel tot Wetswijziging is ingediend, gaat de OR niet over de pensioenuitvoerder. Aan de OR moet wel instemming worden gevraagd voor een wijziging van de pensioenovereenkomst. Maar wat zijn nou overwegingen om naar de ene of naar een andere (soort) uitvoerder te gaan en wordt de […]

AG: belastingheffing over vermogen in strijd met EVRM

De belasting  die wordt geheven over vermogen (box 3 van de inkomstenbelasting) is in strijd met het recht van eigendom (art. 1 van het Eerste Protocol EVRM). Dat schrijft  advocaat-generaal Niessen  in een advies aan de Hoge Raad. Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting. Dat leidt tot willekeur, […]

Fictieve dienstbetrekking commissaris vervalt per 1 mei 2016, wel opting-in mogelijk

De arbeidsverhouding van een commissaris wordt op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel g, Wet LB aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking. Het desbetreffende lichaam moet daarom loonheffing inhouden en afdragen, tenzij de commissaris een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor bijvoorbeeld winst uit onderneming heeft. Met het verdwijnen van de VAR per 1 mei 2016 komt […]