Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), subsidies, algemeen

Ondersteuning subsidies voor midden- en kleinbedrijf (mkb)

De Rijksoverheid stimuleert (innovatieve) mkb’ers. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie. Fiscale regelingen voor investeringen in onderzoek Dankzij de WBSO en RDA kunnen ondernemers hun loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen. Innovatiebox: lagere tariefbox voor winst Bedrijven kunnen winst maken uit octrooien of activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen. Deze winst mogen ze onderbrengen […]

Wijziging naam SenterNovem

SenterNovem de subsidieverstrekker van de overheid veranderd haar naam in Agentschap NL(www.agentschapnl.nl voorjaar 2010) Subsidie Zon-PV 2010 (zonnepanelen): U kunt in 2010 subsidieaanvragen indienen voor twee subcategorieën fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon-PV): Zon-PV klein: groter of gelijk aan 1,0 kWp en kleiner of gelijk aan 15 kWp [≥ 1,0 kWp – ≤ 15 kWp]. Zon-PV groot: groter […]