Wijziging naam SenterNovem

SenterNovem de subsidieverstrekker van de overheid veranderd haar naam in Agentschap NL(www.agentschapnl.nl voorjaar 2010)

Subsidie Zon-PV 2010 (zonnepanelen):

U kunt in 2010 subsidieaanvragen indienen voor twee subcategorieën fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon-PV): Zon-PV klein: groter of gelijk aan 1,0 kWp en kleiner of gelijk aan 15 kWp [≥ 1,0 kWp – ≤ 15 kWp]. Zon-PV groot: groter dan 15 kWp en kleiner of gelijk aan 100 kWp [> 15 kWp – ≤ 100 kWp]

Aanvragen subsidie:De SDE-categorie zon-PV klein [≥ 1 kWp – ≤ 15 kWp] is inmiddels overtekend. Aanvragen blijft mogelijk tot en met 1 november 2010, 17.00 uur; dan sluit de regeling. Door de overtekening is de kans echter klein dat nieuwe aanvragen voor deze categorie gehonoreerd worden.

Voor een subsidieaanvraag in de categorie Zon-PV klein maakt u gebruik van het digitale aanvraagformulier. U logt in met uw DigiD inlogcode voor particulieren of bedrijven en beantwoordt alle vragen. Vervolgens drukt u op de knop ‘klaarzetten’. U ziet meteen of er velden niet of onjuist zijn ingevuld of dat er bijlagen ontbreken. Het aanvraagformulier heeft een kopieerfunctie, voor het indienen van overeenkomstige aanvragen op verschillende adressen. U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden [Pdf, 5,99 Kb] voor Zon-PV.

Als u namens iemand anders een aanvraag doet, moet u een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier meesturen. Na controle maakt u de aanvraag definitief door op ‘indienen’ te drukken. Stelt u zich voordat u een subsidieaanvraag doet op de hoogte van de voorwaarden, rechten en verplichtingen die daaruit voortkomen. Meer algemene informatie over de regeling vindt u onder ‘Over SDE’. De officiële regelingsteksten SDE 2010 vindt u onder ‘Publicaties’. Zon-PV groot opent op 31 mei 2010. Vanaf 26 april 2010 kunt u uw digitale aanvraag voor de categorie Zon-PV groot al voorbereiden en klaarzetten. Indienen kan dan vanaf 31 mei 2010. Kijk voor meer informatie op www.senternovem.nl.

(bron: SenterNovem/Agentschap NL bewerkt voorjaar 2010)

Updated: 27 december 2010 — 21:24