Ondersteuning subsidies voor midden- en kleinbedrijf (mkb)

De Rijksoverheid stimuleert (innovatieve) mkb’ers. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel, innovatiekrediet of subsidie.

Fiscale regelingen voor investeringen in onderzoek

Dankzij de WBSO en RDA kunnen ondernemers hun loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk verlagen.

Innovatiebox: lagere tariefbox voor winst

Bedrijven kunnen winst maken uit octrooien of activiteiten die onder de WBSO-regeling vallen. Deze winst mogen ze onderbrengen in een lagere tariefbox binnen de vennootschapsbelasting: de innovatiebox.

Innovatiestimulering mkb’ers over regiogrenzen heen

Rijksoverheid en regio’s stellen € 50 miljoen beschikbaar voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van MIT is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Innovatiefonds MKB+

Innovatiefonds MKB+ helpt mkb’ers hun ideeën om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen.Onder het Innovatiefonds MKB+ vallen de Seed Capital-regeling, Fund-of-Funds en het Innovatiekrediet.

Garantie Rijksoverheid voor deel lening mkb’er

De Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (bkmb) is voor middelgrote en kleine bedrijven. Zij komen voor bmkb in aanmerking als ze bij een kredietaanvraag de bank te weinig zekerheid (onderpand) bieden. Het gaat om onderpand in de vorm van gebouwen of machines. Is dat het geval? Dan kan de Rijksoverheid via de bmkb een garantie afgeven voor een deel van de lening.

Garantie voor bedrijven die geld willen lenen

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is voor (middel)grote ondernemingen die geld willen lenen.

Garantieregeling voor banken en investeerders

De Groeifaciliteit is een garantieregeling voor banken en investeerders. Met de regeling kunnen zij risicodragend kapitaal verlenen aan ondernemers.

Microkrediet

Microkrediet is voor startende ondernemers en andere kleine bedrijven. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening tot maximaal € 50.000.

Microkrediet door middel van extra garantie

De Rijksoverheid maakt het voor financiers aantrekkelijk om in het mkb te investeren. Zo staat het Rijk voor € 100 miljoen extra garant voor kredietinstelling Qredits. 1.200 mkb’ers kunnen dankzij de lening een krediet krijgen tot € 250.000. En 5.300 ondernemers een microkrediet tot € 50.000. Naast financiering kunnen ondernemers ook coaching en online hulpmiddelen krijgen van Qredits. Bijvoorbeeld om een ondernemingsplan te schrijven.

In januari 2016 kondigde het ministerie van Economische Zaken 6.500 extra kredieten aan voor het mbk.

Aanbesteding door overheid van nieuwe producten

Met het programma Small Business Innovation Research Programma (SBIR) kunnen ondernemers in korte tijd nieuwe producten ontwikkelen. En met SBIR kunnen zij deze producten ook op de markt te brengen. Alleen de ondernemers met de beste offertes krijgen een opdracht van de overheid voor een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens krijgen de bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken de opdracht hun product verder te ontwikkelen. De overheid kan dan de producten inkopen.

Ondernemen in het buitenland

Voor mkb’ers die ondernemen in het buitenland heeft de Rijksoverheid de volgende regelingen:

  • Finance for International Business (FIB).
  • Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK). De regeling staat open voor de 66 landen van het Dutch Good Growth Fund.

Aanvullend Actieplan MKB-financiering

Om de financiering van het mkb nog meer te bevorderen neemt het kabinet maatregelen. Deze staan in het Aanvullend Actieplan MKB-financiering. Deze kunnen leiden tot ongeveer € 2,5 miljard aan nieuwe MKB-financiering. De uitwerking hiervan loopt door in 2016. Vanaf 2017 komt € 50 miljoen extra beschikbaar voor de stimulering van start ups en het MKB. Dit staat in de begroting 2016 van het ministerie van Economische Zaken.

(Bron: Overheid)

Updated: 17 februari 2016 — 08:15