Maand: februari 2016

Imputatieregeling nettopensioen in jaarruimte overkill

Voorbeeld Een werknemer is 46 jaar oud op 1 januari 2016. Zijn salaris in 2015 bedroeg € 125.000 en in 2016 bedraagt zijn salaris € 130.000. De werknemer is opgenomen in een middelloonregeling met een maximum pensioengevend salaris tot de aftoppingsgrens. De franchise in de pensioenregeling bedraagt € 20.000 (2015). Het opbouwpercentage bedraagt 1,5% per […]

Veel gestelde vragen afschaffing VAR-verklaring

De verklaring arbeidsrelatie(VAR) verdwijnt per 1 mei 2016 en daarvoor komt de wet DBA (modelovereenkomsten)  in de plaats. Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Wet DBA Tot wanneer is mijn VAR-verklaring voor 2016 geldig? De Wet DBA treedt per 1 mei 2016 in werking. Uw VAR is geldig tot dat moment en zolang het […]

De BV en de wetswijzigingen

De wijzigingen van boek 2 van het burgerlijk wetboek met betrekking tot de jaarrekening en de micro-BV op een A3 Op 1 november 2015 is het burgerlijk wetboek aangepast in verband met de invoering van de nieuwe EU-richtlijn jaarrekening. Deze richtlijn vervangt de 4e en 7e vennootschapsrichtlijnen. Het belangrijkste doel van deze richtlijn is administratieve […]

Ongewenst neveneffect van Wet DBA voor BTW

Bij gebruik van de nieuwe DBA-modelovereenkomsten van de Belastingdienst kunnen btw-vrijstellingen in gevaar komen, aldus Carola van Vilsteren in Tax Talks. Bij het uitlenen van personeel is btw een belangrijk punt, omdat de btw een kostenverhogend effect heeft. Het uitlenen van personeel is volgens een besluit in beginsel een belaste prestatie ter zake waarvan btw in rekening […]

Nederbelgische heeft volgens A-G recht op teruggaaf bij te veel ingehouden dividendbelasting

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de voetvrijstelling toegerekend moet worden aan het gehele vermogen van X, voor zover het bij ingezetenschap in box 3 zou vallen. X heeft dan recht op een teruggaaf van € 649. Belanghebbende, X, die de Nederlandse nationaliteit heeft en in België woont, houdt 2,1% van de aandelen in het Nederlandse A […]

Ruziesplitsing als alternatief voor afstorting bij een verzekeraar na echtscheiding

In het kader van de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap worden de aandelen van de DGA toebedeeld aan de man en de vrouw, waarna de mogelijkheid bestaat om over te gaan tot ruziesplitsing in het kader van boek 2 BW. In eerste aanleg is tussen partijen een overeenkomst bereikt op grond waarvan de aandelen in […]

Therapie-uren tellen niet mee voor urencriterium

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt belanghebbende geen recht heeft op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid omdat therapie-uren niet meetellen voor het urencriterium. X is sinds 2008 werkzaam als zelfstandig kraamverzorgster. X loopt een whiplash op bij een kettingbotsing. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar keert in 2001 in totaal € 19.661 aan periodieke uitkeringen uit. X rekent dit bedrag toe aan haar […]

Overdracht van een contract: vergeet de akte niet!

TIP Zorg dat ingeval van een overdracht van een contract een akte wordt opgesteld. Indien een rechtsverhouding met een wederpartij aan een derde wordt overgedragen, is een akte een wettelijk vereiste. VOORAF In een contract leggen partijen onder andere hun rechten (vorderingen) en plichten (schulden) over en weer vast. Elementen uit een contract kunnen separaat […]

Ex-dga na verkoop aandelen toch nog feitelijk bestuurder: inspecteur corrigeert IB-aangiften terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur het belastbaar inkomen van X terecht heeft verhoogd. De inspecteur heeft zijn schatting voldoende onderbouwd. Belanghebbende, X, en zijn broer, C, richten in 1999 beiden een holding op. De holdings richten vervolgens gezamenlijk E bv op. Sinds eind 2004 is J aandeelhouder van de holdings. In zijn IB-aangiften 2007 […]

Alleen afromen als er geen vergelijking is

De afroommethode mag alleen gebruikt worden om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen als de vergelijkingsmethode niet mogelijk is. Dit geldt zelfs als de winst van de bv nagenoeg geheel aan de werkzaamheden van haar directeur-grootaandeelhouder (dga) te danken is, zo stelt Gerechtshof Amsterdam in een recente zaak. Het gerechtshof oordeelde in dit […]