Therapie-uren tellen niet mee voor urencriterium

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt belanghebbende geen recht heeft op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid omdat therapie-uren niet meetellen voor het urencriterium.

X is sinds 2008 werkzaam als zelfstandig kraamverzorgster. X loopt een whiplash op bij een kettingbotsing. De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar keert in 2001 in totaal € 19.661 aan periodieke uitkeringen uit. X rekent dit bedrag toe aan haar winst uit onderneming. Zij maakt daarbij aanspraak op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. De inspecteur kent bij het vaststellen van de aanslag IB/PVV 2011 deze aftrek niet toe. In geschil is onder meer of X aanspraak heeft op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X geen recht heeft op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. X voldoet enkel aan het verlaagd-urencriterium als de therapie-uren meetellen. Naar het oordeel van het hof is de therapie gericht op lichamelijk herstel en daarmee niet besteed aan werkzaamheden voor haar onderneming. Hieraan doet niet af dat het herstel noodzakelijk is om de werkzaamheden te kunnen hervatten.

(Bron: Taxlive)

Updated: 30 januari 2016 — 10:59