Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling?

U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

4 voorwaarden

  • U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een  vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

Specifieke situaties

In een aantal specifieke situaties is de kleineondernemersregeling niet van toepassing. Dat geldt in de volgende situaties:

  • landbouwers, veehouders, tuin- of bosbouwers die kiezen voor de normale btw-regels
  • verhuurders die kiezen voor belaste verhuur

Hoe bereken ik de belastingvermindering?

U kunt de vermindering zelf berekenen bij Hoe bereken ik mijn belastingvermindering?

Meer dan 1 onderneming? Btw optellen

Bestaat uw eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma uit meer dan 1 onderneming? Dan moet u bij de berekening van de vermindering voor kleine ondernemers de btw-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De kleineondernemersregeling geldt namelijk voor u als ondernemer en niet per onderneming. Hebt u bijvoorbeeld een eenmanszaak en een maatschap? Dan geldt voor beide de kleineondernemersregeling. Dit zijn namelijk 2 ondernemers voor de btw.

Starten, stoppen of overnemen

Als u een bedrijf start, stopt of overneemt, heeft dat geen effect op de kleineondernemersregeling. U mag dus gewoon de kleineondernemersregeling (blijven) toepassen alsof u het bedrijf het hele jaar hebt gehad.

(Bron: Belastingdienst)

Updated: 1 maart 2016 — 17:33