Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor extern adviseur

Ook een extern adviseur die de regie in handen heeft met betrekking tot de financiële zaken van een in moeilijkheden verkerend bedrijf, is geen feitelijk bestuurder. Dus als het bedrijf toch failliet gaat, kan de ontvanger de externe adviseur niet aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden.

Na de faillissementen van enkele vennootschappen in een concern, stelde de fiscus de externe adviseur van het concern aansprakelijk voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen van die vennootschappen. Uit verklaringen tijdens het FIOD-onderzoek en de strafzaak bleek dat de adviseur ‘de touwtjes in handen had’ en dat hij de beslissingen nam. Bij die beslissingen werden zijn adviezen doorgaans overgenomen. Ook was hij ongeveer 1,5 dagen per week aanwezig bij het concern. Het hof oordeelde desondanks dat de adviseur niet was aan te merken als feitelijk bestuurder. De adviseur was gespecialiseerd in het herstructureren van in moeilijkheden verkerende concerns en bedrijven. Bij aanvang van de begeleiding van dergelijke bedrijven stelde hij actielijsten op van nog te regelen zaken, waaronder een eventuele melding betalingsonmacht. Deze handelingen zijn volgens het hof handelingen die van een dergelijk adviseur kunnen worden verwacht. Van een buiten zijn functie van extern bedrijfskundig adviseur treden of het feitelijk verrichten van bestuurshandelingen was dan ook geen sprake. Nu de adviseur niet feitelijk beleidsbepaler is geweest, kon hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslagen. Het gelijk was daarmee aan de adviseur.

(Bron: Taxence)

Updated: 9 juni 2016 — 16:34