Maand: juni 2016

Reële holdingstructuur zet verzekeringsplicht dga buiten spel

Zonder feitelijke invulling van het criterium persoonlijke arbeid is er volgens Hof Amsterdam voor de werknemersverzekeringen geen sprake van een werknemer en zonder werknemerschap geen ‘Regeling aanwijzing dga’. Nu duidelijk is dat de staatssecretaris van Financiën afziet van cassatie tegen deze uitspraak staat de deur verder open voor discussies met de Belastingdienst over de vermeende […]

Mogelijke aanpassing innovatiebox vanaf 2017 22-06-2016

Sinds 2010 kunnen innovatieve ondernemingen gebruikmaken van de innovatiebox. Daarmee hoeft over de winst uit technisch-innovatieve activiteiten slechts 5% vennootschapsbelasting afgedragen te worden in plaats van 20% of 25%. Vanwege de populariteit van de regeling en mogelijke internationale belastingconcurrentie, heeft de innovatiebox ook de aandacht van de Europese Commissie en de G20. Staatssecretaris Wiebes van […]

Aanslag erfbelasting voor 11-jarig zoontje volgde uit testament vader

Y had op 25 juli 2003 een testament opgemaakt waarin hij Z als enige erfgenaam benoemde als hij geen afstammelingen zou achterlaten. Y en Z waren niet gehuwd en hadden geen geregistreerd partnerschap. Op 2 september 2004 werd de zoon (X) van Y en Z geboren. Y paste zijn testament niet aan. Op 25 augustus […]

Faillissementswet gewijzigd: wettelijke grondslag voor stille curator

De zogenoemde stille curator heeft vanaf vandaag (dinsdag 21 juni) een wettelijke grondslag. Dat is het gevolg van het feit dat de Tweede Kamer akkoord ging met een aanpassing van de Faillissementswet (Wet continuïteit ondernemingen I U verlaat Rechtspraak.nl ). Een amendement dat regelt dat werknemers een plek aan tafel krijgen als een faillissement wordt voorbereid, haalde het […]

Boekwinst voormalig bedrijfspand geen herinvesteringsreserve na overdracht ondernemingsactiviteiten

Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u de behaalde boekwinst opnemen in een herinvesteringsreserve om te voorkomen dat u direct belasting moet betalen over de opbrengst. De gereserveerde boekwinst wordt afgeboekt op de aanschafprijs van andere bedrijfsmiddelen. Voorwaarde is dat u de herinvesteringsreserve gebruikt binnen drie jaar nadat deze is gevormd. Doet u dit […]

Geen btw over privégebruik woning vof

Een vof of maatschap is vanaf 2015 geen btw meer verschuldigd over het privégebruik van de woning. Voorwaarde is dat de vof of maatschap ten tijde van de bouw van de woning, de over de bouw verschuldigde btw volledig heeft teruggevraagd. In een arrest van 30 oktober 2015 van de Hoge Raad had een maatschap, […]

Meer aandacht voor de kwetsbare positie van erfgenamen.

Op 19 mei 2016 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen (hierna: ‘de Wet BETS’of ‘het Wetsvoorstel’). De Eerste Kamer heeft op 7 juni jl. zonder verdere beraadslaging ingestemd met het voorstel. Daarmee treedt het Wetsvoorstel met ingang van 1 september 2016 in werking. Wat verandert er nu concreet ten opzichte […]

Van vast naar variabel pensioen

Van vast naar variabel pensioen Publicatiedatum: 17-06-2016 Bouwen uw werknemers hun pensioen op via een premie- of kapitaalovereenkomst? Zo ja, dan kunnen zij straks gaan kiezen tussen een vast pensioen, een flexibel pensioen of een combinatie van beiden. De Eerste Kamer is namelijk op dinsdag 14 juni 2016 akkoord gegaan met de verbeterde premieregeling. Van […]

Projectontwikkelaar kan projecten niet met € 30 mln afwaarderen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het verlies op alle overgedragen onroerende zaken hoger is dan € 14.487.389. De aanslag blijft in stand, aangezien de inspecteur al rekening heeft gehouden met een verlies van € 15,5 mln. X bv houdt zich bezig met projectontwikkeling. In haar VPB-aangifte 2009 houdt X bv rekening […]

Geen HIR bij verkoop leegstaand apothekerspand

De Hoge Raad heeft geoordeeld over een zaak waarin de vraag centraal stond of de boekwinst behaald bij de verkoop van een leegstaand apothekerspand voor het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR) in aanmerking komt. Een ondernemer mag de boekwinst op bedrijfsmiddelen onder bepaalde voorwaarden opnemen in de herinvesteringsreserve. Eén van de voorwaarden (zie voor meer […]