Projectontwikkelaar kan projecten niet met € 30 mln afwaarderen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het verlies op alle overgedragen onroerende zaken hoger is dan € 14.487.389. De aanslag blijft in stand, aangezien de inspecteur al rekening heeft gehouden met een verlies van € 15,5 mln.

X bv houdt zich bezig met projectontwikkeling. In haar VPB-aangifte 2009 houdt X bv rekening met een negatief voordeel ter zake van de vervreemding van kavels van € 10 mln. De inspecteur accepteert dit verlies. X maakt vervolgens bezwaar en stelt dat het verlies bijna € 31 mln bedraagt. Zij beroept zich daarbij op een taxatierapport. X bv en de inspecteur spreken vervolgens af dat aan de hand van de waardering van zes kavels/projecten een extrapolatie zal worden uitgevoerd, waarmee de waarde van alle kavels wordt bepaald. De inspecteur stelt het verlies, op grond van een toezegging, uiteindelijk vast op € 15,5 mln. Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat het verlies meer dan € 15,5 bedraagt. De rechtbank overweegt daarbij dat de inspecteur per project de waardering op de individuele situatie heeft toegespitst en dat in het taxatierapport van X bv niet per project/kavel is onderbouwd hoe reëel de verwachting is dat er al dan niet in de toekomst alsnog gebouwd kan worden op de verschillende locaties en op welke termijn. De rechtbank wijst er verder nog op dat X bv in haar waardering uitgaat van de waarde in agrarische staat. Volgens de rechtbank maakt X bv echter niet aannemelijk dat moet worden uitgegaan van de waarde in agrarische staat. Het gelijk is aan de inspecteur.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat het verlies op alle overgedragen onroerende zaken, na de extrapolatie, hoger is dan € 14.487.389. Het hof stelt de verliezen daarbij, op grond van de taxatierapporten, vast op € 1.918.136 (project Meerstad), nihil (project Zuidlanden), € 109.532 (project Leuriks-Oost), € 3.709.794 (project Kloosterveen), € 1.434.487 (project Waterwijk) en € 300.000 (project Osdorp). Aangezien de inspecteur al rekening heeft gehouden met een verlies van € 15,5 mln, is het gelijk aan de inspecteur. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

(Bron: Taxlive)