Mogelijke aanpassing innovatiebox vanaf 2017 22-06-2016

Sinds 2010 kunnen innovatieve ondernemingen gebruikmaken van de innovatiebox. Daarmee hoeft over de winst uit technisch-innovatieve activiteiten slechts 5% vennootschapsbelasting afgedragen te worden in plaats van 20% of 25%. Vanwege de populariteit van de regeling en mogelijke internationale belastingconcurrentie, heeft de innovatiebox ook de aandacht van de Europese Commissie en de G20. Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt daarom met een (concept)wetsvoorstel om de innovatiebox met ingang van 2017 aan te passen.

 

Wat zou er wijzigen aan de innovatiebox?

 

  • Activiteiten niet uitbesteden
    Het wetsvoorstel benadrukt dat in Nederland reële innovatieve activiteiten plaatsvinden. Deze activiteiten mogen niet worden uitbesteed aan bijvoorbeeld groepsmaatschappijen in andere landen. Dit kan in sommige situaties tot gevolg hebben dat na 2017 minder winst onder de innovatiebox zal vallen.
  • Onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen
    Er gaat verschil worden gemaakt tussen grote en kleine ondernemingen. Of er sprake is van een grote of kleine onderneming, zal worden getoetst aan een aantal criteria zoals de opbrengsten van de immateriële bedrijfsmiddelen (knowhow, octrooien of kwekersrechten) en de totale groepsomzet. Dit zal steeds over een referentieperiode van vijf jaren worden beoordeeld.
  • Aanvullende eisen voor grote ondernemingen
    Voor kleine ondernemingen blijft de regeling vergelijkbaar met de huidige. Met een WBSO-verklaring hebben zij nog steeds toegang tot de innovatiebox. Voor grote ondernemingen blijft een WBSO-beschikking ook verplicht. Zij moeten daarnaast echter aan aanvullende eisen voldoen. Wil een grote onderneming van de innovatiebox gebruik kunnen (blijven) maken, dan moet er ook sprake zijn van een octrooi, een kwekersrecht, software of een vergunning voor een geneesmiddel.

 

Het wetsvoorstel bevat ook overgangsregels. Daarmee kunnen ondernemingen die nu wel, maar na 2017 niet meer voor de innovatiebox in aanmerking komen, toch nog een aantal jaar gebruikmaken van de regeling.

 

Gebruik maken van de (huidige) innovatiebox? Onderneem tijdig actie!

Deze wijzigingen zijn nog slechts een voorstel. Mocht u echter in 2016 nog gebruik willen maken van de innovatiebox, dan is het belangrijk dat u tijdig actie onderneemt. Maakt u al gebruik van de innovatiebox, dan kan het slim zijn om te beoordelen wat de gevolgen van de wijzigingen voor u zouden zijn.

(Bron: ABAB)

Updated: 23 juni 2016 — 14:05