Maand: juni 2016

Fiscus moet fouten in administratie per jaar onderzoeken

De fiscus mag er niet zomaar van uitgaan dat fouten in uw administratie die zich het ene jaar voordoen, ook in andere jaren voorkomen. Dat heeft de rechter eerder bepaald. Alleen in zeer bijzondere gevallen is dit toegestaan. Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Wat dit precies omvat, is niet wettelijk bepaald. […]

Vanaf 1 september 2016 betere bescherming tegen schulderfenissen

Wetsvoorstel voor meer bescherming erfgenamen tegen schulderfenissen aangenomen in Eerste Kamer Gisteren is in de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen om erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden in een erfenis. De regeling gaat in op 1 september 2016. “De wet zegt nu nog dat je een erfenis kunt accepteren door je te gedragen als erfgenaam. […]

Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor extern adviseur

Ook een extern adviseur die de regie in handen heeft met betrekking tot de financiële zaken van een in moeilijkheden verkerend bedrijf, is geen feitelijk bestuurder. Dus als het bedrijf toch failliet gaat, kan de ontvanger de externe adviseur niet aansprakelijk stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden. Na de faillissementen van enkele vennootschappen in een concern, […]

Door in ongerede geraakte administratie geen recht op btw-vooraftrek

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag heeft opgelegd, wegens het ontbreken van de administratie. X moet het door haar geclaimde recht op aftrek van voorbelasting namelijk staven met facturen. Y, de dochter van belanghebbende, X, verzorgt de administratie van X. In 2013 stelt de inspecteur een boekenonderzoek in. Naar aanleiding van het […]

Doorbelasten kosten aan dochter-BV’s onvoldoende voor ondernemerschap

BV X was een holdingvennootschap met een aantal dochtermaatschappijen, waaronder Holding BV Y die 12 dochter-BV’s had. Alle aandelen in BV X waren in handen van BV D, die de directie voerde voor de onderliggende vennootschappen. BV X berekende managementkosten met BTW door aan haar dochtermaatschappijen en BV Y berekende accountantskosten voor jaarrekeningen met BTW […]

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna. […]

Erfbelasting ook volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet onbeperkt na te vorderen

X was enig erfgenaam van de in december 1998 overleden Y. Tot de nalatenschap behoorden onder meer een tegoed op een bankrekening en effecten in Zwitserland. X deed in augustus 1999 aangifte successierecht, maar vermeldde het Zwitserse vermogen niet in de aangifte. In februari 2014 gaf X in het kader van de IB het niet-aangegeven […]

Cassatieberoep tegen geen premieplicht twee DGA’s met 40%-belang ingetrokken

A en B hadden ieder 50% van de aandelen in handen van expeditiebedrijf BV X en waren beiden tot 22 augustus 2007 statutair bestuurder. Hun belang in BV X hadden zij op 22 augustus 2007 ondergebracht in hun persoonlijke holdings BV D en BV E. BV X had met beide holdings een managementovereenkomst gesloten en […]

Geen BOR voor fictieve verkrijging ex art. 13a SW

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de BOR niet van toepassing is op de fictieve verkrijging ex art. 13a SW. De BOR is namelijk slechts van toepassing op vermogensbestanddelen die bij A hebben behoord tot een ab als bedoeld in de Wet IB 2001, en daar is geen sprake van. Belanghebbende, X, en zijn vrouw A zijn […]

Afschaffing VAR-verklaring heeft aanpassing overeenkomsten tot gevolg

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (hierna: “de Wet DBA”) heeft al veel pennen in beweging gezet. Met de komst van deze wet op 1 mei jl. is de welbekende VAR-verklaring afgeschaft. In de plaats daarvan komt: een modelovereenkomst; of een aan de Belastingdienst voorgelegde individuele overeenkomst. Ik zal in deze blog niet de wet herkauwen. […]