Boekwinst voormalig bedrijfspand geen herinvesteringsreserve na overdracht ondernemingsactiviteiten

Bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kunt u de behaalde boekwinst opnemen in een herinvesteringsreserve om te voorkomen dat u direct belasting moet betalen over de opbrengst. De gereserveerde boekwinst wordt afgeboekt op de aanschafprijs van andere bedrijfsmiddelen. Voorwaarde is dat u de herinvesteringsreserve gebruikt binnen drie jaar nadat deze is gevormd. Doet u dit niet, dan valt de reserve vrij in de winst. U moet dan alsnog belasting over de boekwinst betalen. Wilt u gebruikmaken van herinvesteringsreserve? Dan moet u zeker zijn of u deze wel kunt vormen.

 

Casus: bedrijfspand na overdracht activiteiten geen bedrijfsmiddel meer

In de volgende casus blijft een bedrijfspand over na overdracht van de ondernemingsactiviteiten. Het bedrijfspand werd vervolgens verkocht. De Hoge Raad oordeelde dat bij latere verkoop van het leegstaande pand geen herinvesteringsreserve kon worden gevormd.

 

Een ondernemer exploiteerde een apotheek in een eigen bedrijfspand. Vervolgens huurde de apotheker een ander pand en zette het bedrijfspand te koop. De ondernemingsactiviteiten werden zonder belastingheffing in een bv ingebracht. Het leegstaande pand werd niet ingebracht. Na verkoop wilde de bv voor de boekwinst op het bedrijfspand een herinvesteringsreserve vormen. De inspecteur weigerde de aftrek.

 

De Hoge Raad oordeelde dat het bedrijfspand niet meer aangemerkt kon worden als bedrijfsmiddel na de overdracht van de ondernemingsactiviteiten in de bv. Daarmee vervulde het bedrijfspand geen functie meer voor de eigen activiteiten van de bv. Hierdoor ontstond volgens de Hoge Raad een situatie waarin de behaalde boekwinst niet meer kon worden gebruikt voor de aanschaf en/of verbetering van een ander bedrijfsmiddel. De behaalde boekwinst kon dus niet worden uitgesteld.

(Bron: ABAB)

Updated: 22 juni 2016 — 10:35