Nieuwe regels voor vormen fiscale eenheid

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) brengt de wetgeving over het vormen van een fiscale eenheid in overeenstemming met de Europese regelgeving. Wat zijn de gevolgen voor vestigingsklimaat, belastingopbrengsten en ontwijkingsconstructies? Onlangs vond een debat over dit voorstel in de Tweede Kamer plaats.

Bedrijven die nauw met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld een moeder- en dochtermaatschappij, kunnen samen een fiscale eenheid vormen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat winsten en verliezen tegen elkaar wegvallen, waardoor de betaalde vennootschapsbelasting lager wordt. Er zijn wel voorwaarden. Zo moet de moedermaatschappij aanspraak maken op minimaal 95% van de aandelen, de winst, het vermogen en het stemrecht van de dochtermaatschappij. Maar de Nederlandse wetgever maakt onterecht onderscheid tussen (moeder)bedrijven uit Nederland en uit andere Europese landen, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Met een verruiming van de wetgeving komt de staatssecretaris daaraan tegemoet.

Verrekening

Het vormen van een fiscale eenheid is vooral van belang voor het mkb. Deze mogelijkheid verlaagt de administratieve lasten, benadrukken De Vries (VVD), Groot (PvdA) en Omtzigt (CDA), en is daarom belangrijk voor het vestigingsklimaat. Concerns kunnen zaken economisch gezien logisch organiseren zonder dat dit fiscale nadelen heeft, betogen onafhankelijk Kamerlid Van Vliet en de staatssecretaris. Maar het is onduidelijk hoeveel belastinginkomsten de overheid er door misloopt, aldus Merkies (SP), die er daarom vraagtekens bij zet. Wiebes’ voorstel verlaagt de belastinginkomsten structureel met 41 miljoen. Bijvoorbeeld doordat Nederlandse dochters van een moedermaatschappij uit een ander Europees land voortaan ook winsten en verliezen mogen verrekenen.

Ontwijkingsconstructies

Is de fiscale eenheid een constructie die het ontwijken van belasting eenvoudiger maakt? Van Vliet, Omtzigt en De Vries benadrukken dat het meer dan één keer aftrekken van verliezen moet worden voorkomen. Het behalen van fiscale voordelen door het schuiven met geld tussen landen wordt makkelijker, vreest Merkies. Het stelsel wordt met Wiebes’ voorstel nog ingewikkelder, denkt Groot: maakt dit nieuwe ontwijkingsconstructies mogelijk? De staatssecretaris verzekert dat de medewerkers van de Belastingdienst dagelijks bezig zijn om oneigenlijk gebruik van fiscale constructies te voorkomen.
De tweede termijn van het debat vindt plaats nadat de staatssecretaris enkele technische vragen schriftelijk heeft beantwoord.
(Bron: Tweede Kamer)
Updated: 8 september 2016 — 13:29