Definitief voorstel pensioen DGA

Nu alle jacqueten weer in de kast hangen na Prinsjesdag en de definitieve plannen van het kabinet bekend zijn, ligt ook het officiële wetsvoorstel er voor de wijziging van het dga pensioen. Wij zetten de belangrijkste punten nog een keer voor u op een rijtje.

 

 • Twee opties
  Het huidige pensioen in eigen beheer vervalt. Toekomstige pensioenopbouw in eigen beheer is daarmee niet meer mogelijk. U kunt vervolgens kiezen uit afkopen of een spaarvariant bij uitfasering (SBU).
 • Fiscale waarde
  Bij beide varianten is de fiscale waarde van het opgebouwde pensioenbedrag het uitgangspunt. Zowel bij uitgesteld pensioen als bij pensioen dat al wordt uitgekeerd, kunt u gebruik maken van een van deze opties.
 • Akkoord van beide partners
  Voor de definitieve uitvoering van beide opties is akkoord van de dga als zijn/haar (ex-)partner nodig. Dit moet volgens een model van de Belastingdienst worden vastgelegd.
 • Uitkering aan ex-partner
  Mogelijk kan een dga voordat hij een keuze maakt een ex-partner eenmalig een geldbedrag uitkeren in plaats van een pensioenuitkering zónder dat dit als belaste afkoop wordt beschouwd.
 • Overdracht aan kinderen
  Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel zijn in de praktijk adviesmogelijkheden geopperd om met gebruikmaking van de nieuwe faciliteiten kapitaal gunstig naar de kinderen over te laten gaan. Het overdragen van pensioenkapitaal van uw bv aan een bv van de kinderen in combinatie met een van de nieuwe faciliteiten beschouwt de Belastingdienst als schenking waarover u de bijbehorende schenkbelasting verschuldigd bent.
 • (Deels) herverzekerd pensioen
  Na 1 januari 2017 kan (deels) herverzekerd pensioen niet meer overgeheveld worden naar eigen beheer of de gekozen optie.
  Let op: Heeft u een deel van uw pensioenvoorzieningen bij een externe partij herverzekerd, dan moet u direct actie ondernemen om optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van de opties.

 

Afkopen

 

 • Korting alleen over voorziening tot 31 december 2015
  Wanneer u kiest voor afkopen, dan wordt de korting toegepast op basis van gereserveerde balansvoorziening in de aangifte vennootschapsbelasting per 31 december 2015. Dat betekent dat u over eventuele voorzieningen die u in dit jaar deed, geen korting meer ontvangt.
  Let op: de Belastingdienst zal controle uitvoeren op wijzigingen die dit jaar nog plaatsvinden.
 • Geen korting op extern verzekerd pensioen
  Op extern verzekerde voorzieningen ontvangt u geen korting bij afkopen, tenzij hiervoor een expliciete bepaling in de polisvoorwaarden staat. Verplaatsen van de verzekerde voorzieningen heeft gezien bovengenoemde voorwaarde geen zin.

 

Spaarvariant bij uitfasering (SBU)

 

 • Indexatie op basis van (negatief) u-rendement
  Bij een SBU vindt er jaarlijks indexatie plaats op basis van u-rendement. Momenteel is dit een negatief percentage (- 0,25%). Dat betekent dat uw pensioenbedrag lager wordt, maar daarmee ook de belasting die u daarover moet afdragen.
 • Uitkering vervroegen/uitstellen
  U kunt de uitkering van een SBU nog steeds vervroegen of uitstellen. De uiterlijk ingangsdatum mag dan de AOW-datum plus vijf jaar zijn. De uitkering duurt dan twintig jaar plus het aantal jaren dat de uitkering eerder ingaat dan de AOW-datum. Is uw pensioenuitkering al voor 2017 gestart, dan wordt de looptijd naar rato verminderd.
 • Bancaire lijfrente
  Het kapitaal van een SBU kunt u in de toekomst ook afstorten als (bancaire) lijfrente. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen: een goede kostenstructuur, relatief goed en gegarandeerd rendement, alle flexibiliteit met betrekking tot uitkering en bovendien wordt bij overlijden het volledige restantbedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. Een mooie kans voor dga’s die hun pensioen niet in een pensioenverzekering willen laten uitkeren maar wel van hun bv af willen.

Tijdig persoonlijk advies is essentieel

Ondanks dat u uit twee opties kunt kiezen, zijn er vele factoren die bepalen welke voor u de beste keuze is. Hoe staat u er nu voor? Hoe zijn uw huidige voorzieningen opgebouwd? Wat vindt u belangrijk voor de toekomst? Uit bovenstaande punten blijkt, dat u in sommige gevallen zo snel mogelijk actie moet ondernemen. In elk geval is het belangrijk dat u tijdig persoonlijk advies inwint bij een specialist. Hij kan uw persoonlijke situatie bekijken en aangeven wat de alternatieven zijn de financiële toekomst te realiseren die bij u past.

(Bron: ABAB)

Updated: 21 september 2016 — 13:43