Eindelijk duidelijkheid over LKV voor stagiairs

Op de website van UWV staan nieuwe regels voor loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs. Die moeten ervoor zorgen dat werkgevers geen LKV mislopen doordat ze de regels niet kennen.

Uw organisatie kan bij het aannemen van een stagiair al vanaf het begin van de stage recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Dat staat op de website van UWV. Er moet dan wel aan twee eisen worden voldaan:

  • Uw organisatie betaalt de stagiair een vergoeding waar loonheffingen op worden ingehouden. De stagiair is dus opgenomen in de loonaangifte.
  • De stagiair vraagt zelf binnen drie maanden na het begin van zijn stage een doelgroepverklaring LKV aan bij UWV (of machtigt iemand om dat voor hem te regelen).

Looptijd inclusief stageperiode

Komt de stagiair na zijn stage als werknemer bij uw organisatie in dienst, dan kan het LKV gewoon doorlopen. De totale looptijd is (momenteel) maximaal drie jaar, dat is dan inclusief de stageperiode. Als na de stage de doelgroepverklaring pas wordt aangevraagd, zal het meestal te laat zijn, omdat de werknemer tijdens zijn stage al in (fictieve) dienstbetrekking was.

Alsnog LKV na indiensttreding

Kreeg de stagiair geen stagevergoeding waarover uw organisatie loonheffingen moest berekenen? Bijvoorbeeld alleen een onbelaste reiskostenvergoeding? Dan moet hij – als hij aansluitend bij uw organisatie in dienst komt – de doelgroepverklaring LKV binnen drie maanden na indiensttreding regelen om ervoor te zorgen dat uw organisatie alsnog recht krijgt op loonkostenvoordeel. De stageperiode telt dan ook niet mee voor de looptijd van het LKV.

LKV aanvragen via loonaangifte

Om na afloop van 2018 loonkostenvoordeel uitbetaald te krijgen, moet uw organisatie in het werknemersgedeelte van de loonaangiftes over 2018 aangeven voor welk LKV de werknemer in aanmerking komt. Dat mag alleen als er een doelgroepverklaring LKV in de administratie wordt bewaard.

(Bron: Rendement)