Stakingswinst bruto of netto omzetten in lijfrente?

Indien u ondernemer bent in een eenmanszaak, v.o.f., maatschap of andere onderneming volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), dan heeft u in een aantal gevallen de mogelijkheid om een stakingswinstlijfrente te vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien:

  • u uw onderneming staakt
  • u uw onderneming (geruisloos of ruisend) inbrengt in een besloten vennootschap (bv) of een andere ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid

Maximumbedragen

U kunt een stakingswinstlijfrente vormen volgens de in de Wet IB 2001 genoemde maximumbedragen. Deze bedragen zijn afhankelijk van uw leeftijd, het al dan niet direct ingaan van de uitkeringen en eventuele bijzondere situaties, zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid. Verder dienen reeds opgebouwde voorzieningen in mindering te worden gebracht op het maximumbedrag.

Winst behaald bij of met staking

Om een stakingswinstlijfrente te kunnen bedingen, dient er sprake te zijn van winst behaald bij of met staking. Vanzelfsprekend vallen eventuele verkoopwinsten daaronder. Daaronder vallen echter ook fictieve vervreemdingswinsten, in verband met de overgang van het fiscale regime. Ook de (al dan niet verplichte) afname van de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) valt hieronder. De vastgestelde winst behaald bij of met staking kan, rekening houdende met de eerder genoemde maximumbedragen, worden gebruikt voor de vorming van een stakingswinstlijfrente.

Bruto of netto stakingswinst?

Regelmatig komt de vraag op of er bij de vaststelling van de winst behaald bij of met staking rekening moet worden gehouden met de vermindering van de (belaste) stakingswinst door de stakingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Waar het wellicht logisch zou zijn dat voor deze netto stakingswinst een stakingswinstlijfrente gevormd zou kunnen worden, omdat er anders sprake zou zijn van een negatief saldo aan stakingswinst en stakingswinstlijfrente, is het tegendeel het geval. In een goedkeurend besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën namelijk besloten dat uit mag worden gegaan van de bruto stakingswinst, dus voor aftrek van de stakingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

(Bron: Van Oers)

Updated: 6 maart 2019 — 11:13