Artikel: Hoge Raad beslist over het prijsgeven van pensioen in eigen beheer

Een DGA heeft in het verleden pensioen opgebouwd bij zijn personal holding. Per 1 mei 2013 had hij jaarlijks recht op een uitkering van € 57.327. Er is in 2013 geen pensioen uitgekeerd door de personal holding. De inspecteur heeft daarop een pro rata deel van de uitkering nagevorderd via de inkomstenbelasting. Daarbij heeft de inspecteur tevens aangegeven dat het pensioen is prijsgegeven nu de DGA stilzwijgend heeft geaccepteerd dat er geen pensioen is uitgekeerd. Dit zou tot gevolg hebben dat de volledige waarde van de pensioenaanspraak (het bedrag dat nodig is om het pensioen te herverzekeren bij een verzekeraar), in één keer belast zou moeten worden.

De DGA is het hier niet mee eens en is van mening dat voor het prijsgeven van pensioen een actieve handeling nodig is. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de DGA zijn pensioen in 2013 niet heeft prijsgegeven door dit niet actief op te eisen van de pensioentermijnen in 2013.

DGA’s met pensioen in eigen beheer

Een groot deel van de DGA’s met pensioen in eigen beheer heeft dit afgekocht. Voor hen is voorgaande niet direct van belang. Toch zijn er nog altijd een behoorlijk aantal DGA’s die nog wel pensioen in eigen beheer hebben. Wij zien in de praktijk dan ook meer dan eens voorkomen dat de Belastingdienst ‘dreigt’ te stellen dat het pensioen in eigen beheer is prijsgegeven indien dit niet is uitgekeerd vanaf de oorspronkelijke ingangsdatum. Met dit arrest van de Hoge Raad is duidelijk dat dit minder snel het geval is. Wel kan een rechter mogelijk tot een andere conclusie komen indien er een langere periode zit tussen de oorspronkelijke ingangsdatum en de periode dat geen pensioen is uitgekeerd.

Oudedagsverplichting

Voor DGA’s die hun pensioen hebben omgezet in een oudedagsverplichting, geldt het risico van het prijsgeven ook. De regels die op dit punt voor pensioen in eigen beheer gelden, gelden ook voor oudedagsverplichtingen.

Flexibiliteit

In veel pensioenbrieven, zo ook die door BDO zijn gehanteerd, is de mogelijkheid opgenomen om de pensioeningangsdatum uit te stellen. Ook is het doorgaans mogelijk om tijdelijk te kiezen voor een hogere of lagere uitkering. Wel zijn daarbij voorwaarden van toepassing en is het van belang dat deze keuzes tijdig (voor de oorspronkelijke ingangsdatum) worden gemaakt én geformaliseerd. Wordt tijdig van deze mogelijkheden gebruik gemaakt, dan wordt voorkomen dat de Belastingdienst bij een controle kan stellen dat het pensioen is prijsgegeven.

(Bron: BDO)

Updated: 7 mei 2019 — 15:05