Werkgevers let op: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, de WAB, is in aantocht. Aangezien de wet in januari 2020 ingaat, kan dat dit jaar al gevolgen voor uw onderneming hebben. Er komen diverse veranderingen aan, onder andere in de ketenregeling, de transitievergoeding en de werkwijze met oproepkrachten. Belangrijk om nu al rekening mee te houden.

Welke veranderingen zijn voor u het meest van belang?

De belangrijkste veranderingen die het huidige wetsvoorstel met zich meebrengt zijn de volgende:

  • De ketenregeling gaat weer naar drie contracten in drie jaar. Nu is dat drie contracten in twee jaar.
  • De berekening van de transitievergoeding wijzigt. De opbouw wordt voortaan voor alle werknemers, ongeacht leeftijd of duur dienstverband, aangepast naar 1/6 bruto maandsalaris per half dienstjaar (oftewel 1/3 bruto maandsalaris per heel dienstjaar. Daar staat echter tegenover dat voortaan bij elk dienstverband, zowel tijdelijk als vast, vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding wordt opgebouwd. Nu is dat bij tijdelijke dienstverbanden pas vanaf twee jaar het geval. De transitievergoeding ‘nieuwe stijl’ wordt bovendien naar rato afgerond per dag.
  • Oproepkrachten moeten voortaan minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Doet u dat niet dan heeft de werknemer het recht het werk te weigeren. En zegt u een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet u de oproepkracht deze uren alsnog uitbetalen. Ook moet u na twaalf maanden dienstverband de werknemer een contract bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt. Oproepcontracten worden dus sneller minder flexibel.
  • Payrollers moeten voortaan hetzelfde verdienen als uw eigen werknemers. Alleen voor het pensioen geldt nog de eigen regeling van het payrollbedrijf.
  • De WW-premie voor tijdelijke dienstverbanden wordt duurder dan de WW-premie voor vaste dienstverbanden. De WW-premie wordt dus voortaan gekoppeld aan de aard van het contract (tijdelijk of vast) en niet meer aan de sector waartoe uw bedrijf behoort.

De WAB is inmiddels door beide Kamers goedgekeurd/aangenomen, maar nog niet formeel ingevoerd. Moet u desondanks nu al in actie komen?

Ja, dat kan verstandig zijn.

  • Omdat de wet eerst per 1 januari 2020 ingaat en directe werking krijgt kan de referteperiode van twaalf maanden voor de oproepkrachten al in 2019 gaan lopen. Wilt u in 2020 een beperkte omvang van het dienstverband aanhouden, dan kan het verstandig zijn ‘zuinig’ te zijn met het doen van oproepen in 2019.
  • Ook met de ketenregeling kunt u anticiperen, door bijvoorbeeld binnen de oude wettelijke mogelijkheden een contract door te laten lopen na 1 januari 2020, zodat u daarna binnen de nieuwe, langere, ketenregeling nog een derde contract kunt aangaan.
  • Ook met de transitievergoeding kunt u inspelen op de nieuwe wet door af te wegen of u nog even wilt wachten op de gunstiger berekeningsmethode of niet. Deze afweging is met name van belang bij dienstverbanden van langer dan tien jaar en bij werknemers ouder dan 50 jaar. Let op: past u ontslag toe wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dan dient u ook de Regeling Compensatie ontslagvergoeding in uw afwegingen mee te nemen.
  • Verder kan het nieuwe stelsel van WW-premiedifferentiatie met zich meebrengen dat in uw afweging de ‘balans’ doorslaat naar het aangaan van een vast dienstverband.

(Bron: Accon avm)

Genoeg wijzigingen dus om nu al rekening mee te houden

Updated: 14 juni 2019 — 10:32