Meerdere wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 juli

Heeft u jongeren, studenten of scholieren in dienst? Let dan op. Naast een verhoging van het wettelijk minimumloon wordt de leeftijd voor het wettelijk minimumloon (WML) opnieuw aangepast. Ditmaal van 22 naar 21 jaar. Tegelijk gaat het minimumjeugdloon voor jongeren opnieuw omhoog. Een kort overzicht van de wijzigingen van het wettelijk minimumloon per 1 juli

Op 1 juli 2017 trad de eerste wijziging in het wettelijk minimumloon in werking. Per 1 juli 2019 volgt de reeds eerder aangekondigde tweede wijziging.

Een kort overzicht

1)         Leeftijd minimumloon naar 21

De leeftijd voor het wettelijk minimumloon gaat van 22 naar 21 jaar. Al uw medewerkers vanaf 21 jaar  hebben dan recht op het wettelijk minimumloon.

2)         Verhoging minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon voor 18-,19- 20-jarigen wordt verhoogd met een staffel in procenten.      

           huidige percentage *      vanaf 1 juli 2019

18        47.5 %                         50 %

19        55 %                            60 %

20        70 %                            80 %

21        85 %                            100 %

*   Percentage van het wml 22 jaar

De uitzondering voor de leerwerkplekken in verband met een beroepsbegeleidende leerweg ( BBL ) geldt nog steeds, voor leerlingen van 18, 19 en 20 geldt het verhoogde WML niet

(Bron: Flynth)

Updated: 2 augustus 2019 — 10:16