Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen sinds 1 april jl. bij UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan langdurig zieke werknemers met wie zij het dienstverband hebben beëindigd.

Er is ook nog een mogelijkheid om deze compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen uit het verleden.

Heeft u tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding betaald aan een langdurig zieke werknemer? Dan kunt u als u aan de voorwaarden voldoet nog tot en met 30 september 2020 hiervoor een compensatie bij het UWV aanvragen.

De aanvraag moet u onderbouwen met verschillende documenten, zoals een kopie van de arbeidsovereenkomst, het bewijs van ontslag, salarisgegevens en het bewijs van betaling van de vergoeding.

LET OP: Voor de aanvraag heeft u E-herkenning (veiligheidsniveau 3) nodig. Heeft u deze nog niet, vraag deze dan zo snel mogelijk aan. De procedure hiervoor kan namelijk enige tijd duren. Wilt u dat wij de aanvraag namens u doen?  Dan kunt u ons hiervoor machtigen.  Ook dan heeft u een eHerkenningsmiddel nodig.

Wilt u meer weten of wilt u hulp bij de aanvraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon van de salarisadministratie of de HR adviseur in uw regio. We zullen dan de mogelijkheden voor het recht op compensatie met u doornemen en indien gewenst de aanvraag voor u doen.

(Bron: Flynth)