Maand: mei 2011

Personeel en identificatieplicht

Iedereen moet zich kunnen identificeren, ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren. U controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs en bewaart een kopie ervan in uw administratie. Identificatieplicht werkgever Verificatieplicht Bewaarplicht Andere identiteitsbewijzen Identificatieplicht voor uitzendkrachten Identificatieplicht voor vrijwilligers Identificatieplicht werkgever Voor u […]

Samenwonen en de belasting

Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Die bepaalt of u fiscale partners van elkaar bent. Fiscale partners kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen. Voorwaarden fiscaal partnerschap Geen fiscale partners […]

Inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat bij u te veel inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering is ingehouden, zorgt de Belastingdienst in het volgende kalenderjaar automatisch voor een teruggaaf. U hoeft zelf dus niets te doen. U ontvangt ook een brief over de teruggaaf. Wanneer betaalt u te veel inkomensafhankelijke bijdrage Terugbetaling aan […]

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

U hoeft zelf niets te doen om een tegemoetkoming te krijgen uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Als u recht heeft op de algemene tegemoetkoming ontvangt u automatisch een brief (beschikking) van het CAK. De algemene tegemoetkoming wordt automatisch aan u uitgekeerd. Gegevens voor tegemoetkoming Automatisch bericht van CAK Geen brief CAK […]