Welke hulp biedt het Kadaster als ik een huis koop?

Als u een woning koopt, is het belangrijk dat u weet of er beperkingen op het pand of perceel rusten. Bijvoorbeeld of de woning een monument is, waardoor u niet zomaar mag verbouwen. Of dat er een kapverbod geldt voor een bepaald stuk grond. Het Kadaster verstrekt deze informatie.

Kadastraal Bericht Eigendom

Bij het Kadaster kunt u een Kadastraal Bericht Eigendom opvragen. Hierin staat welke beperkingen op het pand of perceel rusten dat u wilt kopen. Bijvoorbeeld of het pand een monument is. Dit worden publiekrechtelijke beperkingen genoemd.
Daarnaast vermeldt het Kadastraal Bericht wie de ‘gerechtigden’ zijn bij een perceel, zoals de eigenaar of een erfpachter. Ook bevat het bericht de oppervlakte, het koopjaar en in de meeste gevallen de koopsom van het pand.

Aanvragen Kadastraal Bericht Eigendom

U vraagt een Kadastraal Bericht Eigendom aan bij een kantoor van het Kadaster of online via de externe link: website van het Kadaster. Hier vindt u ook de prijzen voor de diensten die het Kadaster levert. Als u ervoor kiest tijdens de koop van een woning een taxatierapport te laten opmaken, hoeft u het Kadaster niet voor deze gegevens te benaderen. De taxateur neemt deze gewoonlijk mee in zijn rapport.

 

(Bron: overheid 17-09-2011)

Updated: 17 september 2011 — 10:23