Maand: september 2011

Informatieplicht belastingplichtige bij verklaring geen privégebruik

Het komt voor dat een belastingplichtige er achteraf achterkomt dat door hem verstrekte informatie niet (meer) juist of niet (meer) volledig is. Op dit moment is de belastingplichtige alleen in de loonbelasting verplicht om dan aan de bel te trekken. Buiten de correctieberichten om kan de belastingplichtige achterover leunen. Naar de mening van het kabinet […]

Pensioenakkoord chronologisch overzicht

19 september 2011 Het FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De AOW-leeftijd gaat in twee stappen omhoog naar 67 jaar, in 2025. FNV-voorzitter Jongerius vond dat de FNV moest instemmen met het akkoord, nadat Kamp een “eindbod” op tafel had gelegd. Het niet accepteren van het akkoord zou betekenen dat Kamp zou terugvallen op het […]

Nieuwe regels jaarverslaggeving zijn bekend

Bij het opstellen van het jaarverslag van uw onderneming moet u vanaf 1 januari 2012 de nieuwe Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gebruiken. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft op 13 september 2011 de nieuwe Richtlijnen gepubliceerd.   Bij het opstellen van de jaarrekening van uw onderneming moet u voldoen aan de regels die in de […]

Overzicht Belastingplan 2012

Het Belastingplan 2012 bevat vijf wetsvoorstellen: Het Belastingplan 2012, Overige fiscale maatregelen 2012, Wetsvoorstel uitwerking Autobrief; Geefwet, Wetsvoorstel toepassing dwangsomregeling toeslagen. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het Belastingplan 2012 en het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen. Het aantal belastingen wordt teruggebracht van 22 naar 15.   Vereenvoudigingspakket: Afschaffen kleine belastingen: de afvalstoffenbelasting, grondwaterbelasting, de […]

Fiscaal pakket 2012: autobelastingen

Minister de Jager en Staatssecretaris Weekers van Financiën hebben op de vrijdag voor Prinsjesdag het Fiscaal pakket 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2012, de Geefwet, de Wet uitwerking autobrief, de Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen en de Overige fiscale maatregelen 2012. Hieronder staan per wetsvoorstel alle […]

Welke hulp biedt het Kadaster als ik een huis koop?

Als u een woning koopt, is het belangrijk dat u weet of er beperkingen op het pand of perceel rusten. Bijvoorbeeld of de woning een monument is, waardoor u niet zomaar mag verbouwen. Of dat er een kapverbod geldt voor een bepaald stuk grond. Het Kadaster verstrekt deze informatie. Kadastraal Bericht Eigendom Bij het Kadaster […]

Post naheffingsaanslag ongeopend doorgeven aan boekhouder leidt niet tot verschoonbaarheid

Hof Arnhem heeft onlangs geoordeeld dat een ondernemer een bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) te laat heeft ingediend. Dat de ondernemer de post met die naheffingsaanslag ongeopend heeft doorgegeven aan een boekhouder leidt niet tot verschoonbaarheid. De ondernemer, die een eenmanszaak drijft, verkoopt in 2008 de inboedel en twee auto’s aan een bedrijf. De […]

Mogelijk oprichtingsakte BV geschrapt….

Startende ondernemers zijn straks niet langer duizend euro kwijt aan een notariële oprichtingsakte als ze een eigen bedrijf beginnen. Minister Verhagen (Economische Zaken) zegt zaterdag in De Telegraaf dat hij samen met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) een afspraak heeft gemaakt de verplichte notariële akte voor het oprichten van een besloten vennootschap (bv) te schrappen. […]

Onderscheid smartphone en computer

De Belastingdienst onderscheidt ‘computers’ en ‘communicatiemiddelen’, maar het verschil tussen die twee wordt steeds kleiner. Moderne communicatiemiddelen en computers zijn niet meer weg te denken in het bedrijfsleven. Was vroeger de autotelefoon (vaak met draad verbonden aan het dashboard) voorbehouden aan de succesvolle zakenman of -vrouw, thans loopt heel Nederland met een mobiele telefoon dan […]