Post naheffingsaanslag ongeopend doorgeven aan boekhouder leidt niet tot verschoonbaarheid

Hof Arnhem heeft onlangs geoordeeld dat een ondernemer een bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) te laat heeft ingediend. Dat de ondernemer de post met die naheffingsaanslag ongeopend heeft doorgegeven aan een boekhouder leidt niet tot verschoonbaarheid.

De ondernemer, die een eenmanszaak drijft, verkoopt in 2008 de inboedel en twee auto’s aan een bedrijf. De auto’s zouden op naam van de bv worden gesteld, maar dat gebeurde echter nooit. De inspecteur legt daarom MRB-naheffingsaanslagen op aan de ondernemer, die vervolgens de bezwaarschriften ruimschoots na verloop van de bezwaartermijn indient. Hij stelt dat hij de naheffingsaanslagen ongeopend aan de boekhouder van de kopende bv heeft overhandigd. De inspecteur verklaart de bezwaren niet-ontvankelijk. Rechtbank Arnhem heeft het beroep ongegrond verklaard.
­
Hof Arnhem oordeelt dat de ondernemer met het te laat indienen van het bezwaarschrift in verzuim is geweest. Volgens het hof heeft hij met zijn handelwijze het risico genomen dat het bezwaar bij onvoorzienbare omstandigheden niet tijdig zou worden ingediend. De termijnoverschrijding is volgens het hof niet verschoonbaar. Het hof bevestigt dan ook de uitspraak van de rechtbank.
(Bron: Pleinplus 9 september 2011)
Updated: 10 september 2011 — 10:21