Pensioenakkoord chronologisch overzicht

19 september 2011

Het FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. De AOW-leeftijd gaat in twee stappen omhoog naar 67 jaar, in 2025.

FNV-voorzitter Jongerius vond dat de FNV moest instemmen met het akkoord, nadat Kamp een “eindbod” op tafel had gelegd.
Het niet accepteren van het akkoord zou betekenen dat Kamp zou terugvallen op het regeerakkoord.

De belangrijkste aanpassingen:
* De verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd zal in twee stappen plaatsvinden. De eerste stap in 2020, gaat de pensioenleeftijd naar 66 jaar en in 2025 gaat de pensioenleeftijd naar 67 jaar.
* Vanaf 2020 zelf kiezen op welke leeftijd u met pensioen wilt gaan. Voorwaarde is wel, dat voor elk jaar dat u eerder met pensioen gaat, 6,5% minder AOW zult ontvangen.
16 september 2011
De PvdA is vanacht akkord gegaan met de Inhoud van het Pensioenakkoord na toezeggingen van Minister Kamp. De laagste inkomens die tóch met 65 met pensioen willen, krijgen extra geld. Voor mensen in de WW waarvoor Bijstand dreigt wordt een regeling getroffen. Maandag 19 september is er opnieuw overleg met het FNV.

13 september 2011
FNV Bondgenoten en Abvakabo wijzen het akkoord weer af. Abvakabo en FNV Bondgenoten blijven zich samen tegen het akkoord verzetten. “We gaan autonoom druk zetten op de minister en op de werkgevers”, aldus Henk van der Kolk. Jongerius gaat later vandaag naar Minister Henk Kamp.

15 augustus 2011
Leden van FNV Bondgenoten hebben tegen de inhoud van het pensioenakkoord gestemd. In een referendum stemde 96% van de leden van deze vakbond tegen het pensioenakkoord.
Lees verder op: http://nieuwsuit.com/2011/FNV-stemt-over-pensioenakkoord/

28 juni 2011
Tweede Kamerlid Roos Vermeij van PvdA: “akkoord is een basis, maar het moet echt beter” Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP: “het akkoord is op sterven na dood” Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya van D66: ” het akkoord is een wurgcontract voor 55-minners” Tweede Kamerlid Jesse Klaver van Groen Links: ”een vaag compromis” Tweede Kamerlid Carola Schouten van Christen Unie: ”een soort piramidespel” Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé van VVD: ”een belangrijke en moedige stap voorwaarts’ Het debat over hervorming van de AOW en aanvullende pensioenen in de Tweede Kamer werd even verstoord door protesterende jongeren. De jongeren moesten de tribune verlaten.

juni 2011
Henk Kamp past het systeem aan dat mensen die vanaf 2020 met pensioen gaan niet in koopkracht achteruit gaan. In het begin krijgen ze iets meer AOW en in de jaren erna wat minder. De verhoging compenseert de te betalen AOW-premie.

juni 2011
Het CPB laat, na bestudering van de inhoud van het huidige pensioenakkoord, weten dat zij in het dit pensioenakkoord grote risico’s menen te zien voor metname jongere werknemers. De jongere generatie loopt met dit pensioenakkoord het risico een lager pensioen te zullen krijgen. Mensen die voor hun 65e stoppen met werken gaan er 6 tot 7% op achteruit, aldus het CPB.

juni 2011
Ook de Abvakabo is tegen het pensioenakkoord en wil dat er opnieuw onderhandeld wordt. Het bestuur vindt dat de risico’s te eenzijdig bij de werknemers terecht komen. Dat noemt het ook onacceptabel dat mensen met lage inkomens en zware beroepen erop achteruitgaan.

juni 2011
De groep werknemers die eind dit jaar 57 jaar of ouder is en officieel op zijn 65ste met AOW en met pensioen kan gaan, moeten een halve tot maximaal 4,5 maand langer werken om een volledig pensioen op te kunnen bouwen. Dit schrijft Minister Kamp aan de Tweede Kamer. Hij wil hiermee extra druk zetten op de bonden.

juni 2011
Uit berekeningen van het FNV blijkt dat het voor mensen met een laag inkomen vanaf 2020 niet meer mogelijk wordt om op of voor hun 65e te stoppen met werken, zodra het huidige pensioenakkoord zal worden ingevoerd.

juni 2011
FNV Bondgenoten, de grootste vakbond binnen de FNV centrale is vandaag met een alternatief plan gekomen voor het pensioenakkoord dat afgelopen vrijdag werd getekend. Inp plaats van een garantie van 97,5% van de hoogte van het pensioen stelt FNV Bondgenoten dat de dekkingsgraad van 105% gewoon kan blijven. Daarnaast stellen ze voor om een reservepot van 20% aan te leggen die tegenvallers op de beurs moet kunnen gaan opvangen.

FNV Bondgenoten had al voor de ondertekening van het pensioenakkoord door de sociale partners laten weten niet akkoord te gaan met de inhoud van het pensioenakkoord. In het huidige pensioenakkoord ligt de rekening te veel bij de werknemer en zijn uitkeringen variabel (en dus onzeker) gemaakt, aldus FNV Bondgenoten.

juni 2011
Het pensioenaakkoord 2011 is getekend. Zojuist is de persconferentie begonnen waarin dit bevestigd wordt.

De volgende maatregelen zijn daarin opgenomen:
* De pensioenleeftijd stijgt in 2020 van 65 naar 66 jaar
* De pensioenleeftijd stijgt in 2025 naar 67 jaar
* De AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de loonontwikkeling. Dit betekent een stijging vanaf 2013 van 0,6 % tot 2028
* Als werknemers besluiten om op hun 65e te stoppen met werken, worden ze gekort met 6,5% op hun aow
* Er komt een inkomensafhankelijke ouderenkorting
* 97,5% van het opgebouwde pensioen wordt gegarandeerd.

FNV-Bondgenoten zal hun achterban adviseren niet akkoord te gaan met dit besluit. Groot bezwaar van Bondgenoten is, dat de pensioenuitkeringen niet meer gegarandeerd zullen zijn doordat deze afhankelijk zijn van de opbrengst van beleggingen. Er volgt nog een referendum voor alle FNV-leden. Over ongeveer vijf weken moet duidelijk worden of de leden van vakcentrale FNV het pensioenakkoord steunen.

Ook in de Tweede Kamer is er een kleine minderheid niet vóór. Er zullen nog wetten aangepast moeten worden maar naar alle waarschijnlijkheid kan het pensioenakkoord 2011 zoals het er nu ligt, doorgang vinden.
juni 2011
De inhoud van het pensioenakkoord zorgt voor grote onenigheid binnen de FNV.
Daar waar Agnes Jongerius, van de vakcentrale FNV, bereid zou zijn om in te stemmen met het pensioenakkoord zijn het metname de vakbonden FNV Bondgenoten, Abvakabo en FNV Bouw die grote moeite hebben met de inhoud van het pensioenakkoord. Zij dreigen dan ook om hun leden een negatief advies te geven bij de stemming over de goedkeuring van het pensioenakkoord.

Met name het feit dat werknemers te weinig zekerheid krijgen over de hoogte van hun pensioenuitkering schiet bij de bonden in het verkeerde keelgat. Zij zijn van mening dat werkgevers zouden moeten bijspringen als pensioenfondsen, door bijv. tegenvallende beleggingen, in de problemen komen. De extra AOW-stijging van 0,6 procent wordt door genoemde bonden afgedaan als een sigaar uit eigen doos.

Origineel bericht pensioenakkoord 2010
Volgens ingewijden zal nog voor het einde van deze week duidelijk worden wat de inhoud is van het pensioenakkoord dat werkgevers en het kabinet op het punt staan af te sluiten.
Het nieuwe pensioenakkoord is hard nodig, aldus het kabinet, om zodoende o.a. de kosten van toenemende vergrijzing in Nederland op te kunnen vangen.

Op dit moment zijn er aanwijzingen dat in het pensioenakkoord o.a. de volgende maatregelen zullen worden opgenomen:
* De pensioenleeftijd stijgt in 2020 van 65 naar 66 jaar
* De pensioenleeftijd stijgt in 2025 naar 67 jaar
* De AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de loonontwikkeling. Mogelijk betekent dat een stijging van 0,6 % tot 2028
* Als werknemers besluiten om op hun 65e te stoppen met werken, worden ze gekort met 6,5% op hun aow

Zodra de inhoud van het pensioenakkoord definitief bekend is zal daar, op deze pagina van NieuwsUit.com, melding van worden gemaakt.
(Bron: Nieuwsuit 26-9-2011, bewerkt)